IN i organisationen

Nyheter

Datum

IN i organisationen

Strategisk kompetensförsörjning

iTURN hjälper och erbjuder stöd till din organisation och verksamhet att utveckla långsiktiga och hållbara strategier för att kunna attrahera rätt medarbetare in i organisationen.

Vi hjälper dig att identifiera de kompetenser som kommer att vara nödvändiga för att ni skall kunna nå och t o m överträffa era affärsmål, uppnå visionen och skapa en långsiktig lönsamhet och framgång för er verksamhet.

HR Interim och Rekrytering

iTURN erbjuder dig som kund uthyrning och rekrytering av specialister och generalister inom HR-området. Våra konsulter har lång och gedigen erfarenhet och kan möta upp dina behov av ett strategiskt och operativt stöd i samband med olika HR-processer och interimlösningar.

Rekryteringsprocesser

Vi designar, utvecklar och implementerar effektiva och ändamålsenliga rekryteringsprocesser för din organisation.

Rekryteringsträning

Vi tränar dina chefer och ledare så att de känner sig säkra och trygga i rekryteringsprocessen i allmänhet och intervjuprocessen i synnerhet för en bra matchning mellan uppdrag och kandidat.

Vi erbjuder dina chefer och ledare enkla, konkreta och användbara rekryteringsverktyg som de kan använda för att höja kvalitén på sin samtalsteknik och referenstagning.

Assessment Centers

Din urvalsprocess kan förstärkas och förenklas genom användning av olika urvalsverktyg, t ex personlighetstester, i rekryteringsprocessen. iTURNs konsulter är certifierade att använda en rad olika personlighetstester som kan användas både i urval och utveckling. Vi kan också erbjuda assessment centers i sin helhet för tjänster på olika nivåer.

 

iTURN är din partner i strategisk kompetensförsörjning. Helt enkelt.