Våra tjänster

Nyheter

Datum

Våra tjänster

iTURN arbetar med alla områden inom det som vi kallar People and Culture Management – dvs de olika utvecklingsprocesserna inom organisationscykelns tre delar som gör att ni stärker ert varumärke, både som företag och arbetsgivare. Vi ser till att era chefer och medarbetare känner engagemang, delaktighet, arbetsglädje och egenansvar.  På det sättet kan ni gemensamt  uppnå era verksamhetsmål, uppnå visionen och utveckla en långsiktig och hållbar effektivitet och lönsamhet.

 

IN i organisationen

De strategiska och operativa processer som är nödvändiga för dig som kund för att du skall kunna attrahera rätt människor IN i din organisation.

 

I organisationen

De strategiska och operativa processer som är avgörande för att kunna utveckla människorna I din organisation – dina ledare, medarbetare och team på olika nivåer.

 

UT ur organisationen

De strategiska och operativa processer som stärker ditt företags varumärke som arbetsgivare och skapar goda ambassadörer när dina medarbetare behöver få stöd och hjälp UT ur organisationen.

 

Oavsett vilken process du befinner dig i – som kund eller medarbetare – är iTURN din strategiska partner i processen.

Vi skapar effekter. Vi gör skillnad. Helt enkelt.