Destruktiv konflikt eller

Professionellt samarbete?

Att vara i konflikt behöver inte betyda något annat än att man har olika syn på en fråga eller ser saker och ting från olika perspektiv. Men att ha medarbetare som uppvisar ett ohövligt beteende gentemot varandra eller är i en destruktiv konflikt med varandra medför ett energiläckage som påverkar både individen, gruppen och i förlängningen organisationen negativt. Alla vinner på att försöka lösa de knutar som har uppstått och vända den destruktiva konflikten till ett professionellt samarbete. Det kan iTURN ge er verktyg för.

Professionellt samarbete höjer välmåendet och prestationen

Enligt Dan Hasson, forskare vid Karolinska Institutet, leder medarbetare som uppvisar ett ohövligt beteende gentemot varandra eller är i konflikt, inte enbart till dålig stämning och sämre mående utan även till minskad prestation i organisationen med hela 86%!

iTURNs beprövade metod Professionellt samarbete kan användas i syfte att lösa upp en destruktiv konflikt eller i ett förebyggande syfte – för att undvika att den uppstår.

Effekterna skapar goda förutsättningar för ett högt välmående och ett högt engagemang på både individnivå och på teamnivå – något som i slutändan skapar affärsnytta och lönsamhet för hela verksamheten.

Andra tjänster