Medarbetare på autopilot eller

Engagerat självledarskap?

Chefer och medarbetare som inte är engagerade i sitt arbete presterar sällan i enlighet med uppsatta mål. De har inte förmågan att lyfta blicken. De ser inte hur deras uppdrag hänger ihop med helheten. De tar inte heller ansvar för sitt självledarskap utan lägger över ansvaret på någon annan. Egenansvar och självledarskap finns med i allt iTURN gör och arbetar med. Vill ni veta hur? Vi berättar gärna.

Engagerat självledarskap

Gallups färska, globala engagemangsstudie från juni 2022 visar att endast 21% av svenskarna känner engagemang i sitt arbete. Vi vet samtidigt att korrelationen mellan engagemang, motivation, egenansvar, välmående, prestation och resultatet på sista raden är otvistbar.

Så, vad ska ni göra? Går det att påverka engagemanget i organisationen? Och hur gör man det?

iTURN har både program, workshops och föreläsningar som öppnar upp för nya tankar och sår värdefulla frön hos alla medarbetare i organisationen. Vi arbetar på alla nivåer i en organisation med tydligt fokus på att frigöra den engagerande kraften hos varje enskild individ, oavsett position. Vi vet att det ger resultat - och inte minst - ökar affärs- och verksamhetsnyttan för organisationen.

Andra tjänster