Våra samarbetspartners

Ett hållbart arbetsliv. Med engagemang i fokus. För största affärs- och verksamhetsnytta. Och människors välmående.
Det är iTURNs vision.

Decision Dynamics

Decision Dynamics erbjuder olika personprofiler och verktyg för strategisk personalutveckling. iTURNs konsulter är certifierade för användning av JTI (Jungian Type Indicator) personlighetsprofil. JTI kan användas på individ- och gruppnivå för att förbättra samspelet och kommunikationen mellan organisation och medarbetare, mellan ledare och medarbetare och medarbetare emellan. Vidare är våra konsulter certifierade i användningen av CareerView (Karriärmodellen) som undersöker de drivkrafter hos individer som definierar deras önskade karriärinriktning. Det finns fyra olika karriärinriktningar – expert, linjär, utvidgande och episodisk. När människor blir medvetna om sina karriärdrivkrafter kan de ta ett större ansvar för sin karriärutveckling och därmed sitt engagemang.

Garuda

Garuda erbjuder analysverktyg för rekrytering samt individ-, grupp- och organisationsutveckling. iTURNs konsulter är certifierade i Garudas verktyg, bl a Kompetensprofilen och Fokusprofilen och använder dem i både rekrytering och ii olika utvecklingsinsatser, både på individ- och gruppnivå. Profilerna utgör en viktig och inspirerande pusselbit för att hjälpa individen att skapa insikt om de egna sol- och skuggsidorna i personligheten. På det sättet kan medarbetaren/deltagaren i karriärprogram utveckla strategier för ett framgångsrikt medarbetarskap där styrkorna blir en viktig resurs i arbetet.

Karera

Karera är ett företag med säte i Stockholm som erbjuder tjänster liknande iTURNs. De utvecklar företag, ledningsgrupper, chefer, team och individer inom både näringsliv och offentlig verksamhet. De är verksamma inom olika branscher och deras skicklighet ligger i att kombinera utveckling av både människa, verksamhet och affär vilket gör dem unika i att skapa värde för både organisationen och medarbetarna. Karera är ett konsultbolag som månar om kvalitet, engagemang och en tydlig metodik. Genom vårt både strategiska och operativa samarbete kan Karera erbjuda sina tjänster i Skåne och iTURN kan erbjuda våra tjänster i Stockholmsregionen. Fördelen för dig som kund är att du får tillgång till ett brett tjänsteutbud och ett enhetligt arbetssätt gällande det mesta som rör organisation, ledarskap och medarbetarskap, både i utveckling och avveckling. Vår geografiska spridning ger dessutom dig som har verksamhet på flera orter tillgång till kvalificerade resurser på bred basis. Med det som grund kan vi möta dina behov av unika och anpassade lösningar var du än befinner dig.

Innergi Labbet

Innergi Labbet är ett glatt nätverk av likasinnade eldsjälar som brinner för den mentala hållbarheten på den högpresterande arbetsplatsen och i samhället i stort. Genom sitt arbete vill de bidra till FNs globala hållbarhetsmål genom att sprida kunskap kring den mentala hälsan och därmed skapa förutsättningar för en värld med fler engagerade, glada, välmående och medvetna medmänniskor. En uppgradering av det mentala operationssystemet helt enkelt och en win-win-win för samhälle, näringsliv och individ på vägen mot ett hållbart arbetsliv. Initiativtagare och VD till Innergi Labbet är Trine Grönlund. Trine är en eftertraktad och uppskattad föreläsare, moderator och företagskonsult på båda sidor om Öresund samt initiativtagare till Innergi i Lund, ett tvåårigt program där 300 ledare och medarbetare från 40 olika företag i Lund tillsammans hittar vägen till en roligare och mer mentalt hållbar vardag. Under sommaren 2020 blir alla deltagarna innergi-certifierade och kan vara med att mentalt hållbarhetspositionera Lund, Skåne och Greater Copenhagen.