Vårt CSR-arbete

iTURNs vision om ett välmående och hållbart arbetsliv förutsätter också ett engagemang i organisationer och verksamheter som tar ansvar för en utveckling av samhället – genom utveckling av människor.

FC Rosengård

Det finns två starka skäl till att iTURN har valt att vara stolta sponsorer och partners till FC Rosengård. Det första är kanske för de flesta det mest uppenbara. Det är för att FC Rosengård tillhör den absoluta toppen i OBOS Damallsvenskan och är Skånes och Malmös stolthet med över 800 aktiva pojkar och flickor i fotbollsverksamheten. Det andra är för att FC Rosengård är en förening som är unik i sitt slag tack vare sitt samhällsengagemang via den lika stora sociala verksamheten med Boost by FC Rosengård, Football for Life, Hattrick by FC Rosengård och Match by FC Rosengård. Samarbetet mellan klubben och Tim Bergling Foundation kring bekämpandet av psykisk ohälsa är ett av de senaste viktiga samhällsfrämjande sociala initiativen.

Föreningen arbetar aktivt för ett inkluderande Malmö där ungdomar vågar tro på sina drömmar och sätter mål för framtiden, både på och utanför planen. Genom att vidareutveckla den positiva kraft som fotbollen och föreningslivet har för gemenskap och integration bidrar föreningen till skapandet av ett bättre och jämställt Malmö. Det vill vi på iTURN också vara med och bidra till.

Handelskammaren

Handelskammaren är de sydsvenska företagens samlade röst. Genom att sätta och prioritera målen tillsammans med företagen vill de kunna påverka med kraft. Det ska vara lätt att driva företag i Sydsverige. Därför behövs ökad tillgänglighet och rätt kompetens.

Handelskammarens arbete består framför allt i att skriva rapporter och artiklar, ordna seminarier samt föra en löpande dialog med forskare, företagare och lokala såväl som nationella beslutsfattare. De erbjuder också utbildningar för chefer och ledare samt medarbetare i frågor som vi på iTURN brinner för. Vi tror på regionen och vill bidra till utvecklingen av företagen, oavsett bransch och storlek. Därför deltar vi aktivt i de seminarier och utbildningar som Handelskammaren erbjuder. Men vi erbjuder också våra utbildningstjänster pro bono inom de områden som vi är verksamma. T ex är vi föreläsare i den uppskattade utbildningen Unga Ledare.

Vår VD, Barbara Wennheden, är också med på Handelskammarens initiativ till 100-lista för ökad kompetens och mångfald i sydsvenska bolagsstyrelser.

Tillväxt Malmö

Tillväxt Malmö är ett samarbete mellan stiftelsen Uppstart Malmö, Malmö Stad och Malmö Universitet och bidrar till ett bättre Malmö genom att se till att antalet människor i arbete ökar. Genom ett brett nätverk av partners och rådgivare med olika specialistkompetenser erbjuder man enskilda företagare hjälp och stöd så att deras företag växer och därmed skapar nya arbetstillfällen.

Vi tror på Öresundsregionen. Vi tror också på ett dynamiskt Malmö. Därför vill vi hjälpa företagare att växa, bli framgångsrika och på det sättet skapa fler arbetstillfällen. För en långsiktig och hållbar samhällsutveckling i Malmö och regionen.

iTURN ingår i Tillväxt Malmös partnernätverk av specialister och erbjuder pro bono-stöd och hjälp inom alla de processer som ingår i vårt tjänsteutbud. Det handlar om att se till att företagen har rätt processer för att rekrytera rätt medarbetare in i organisationen. Det handlar också om att utveckla cheferna och medarbetarna i organisationen så att de förstår sitt uppdrag och hur de aktivt kan bidra till företagets framgång. Men det handlar också om ett stöd när till organisation och medarbetare när man har bestämt sig för att av olika skäl skiljas åt.

Ung Företagsamhet i Skåne

Ung Företagsamhet i Skåne är en viktig lokal och global samhällsaktör som arbetar varje dag för att unga i Skåne ska se och förstå sin företagsamhet. De förenar skola, näringsliv och samhälle och bidrar på så sätt till långsiktig kompetensförsörjning och hållbar tillväxt. De är den s k kuvösen för entreprenörer och intraprenörer och erbjuder entreprenörskap och företagande som karriärväg.

Ung Företagsamhet processleder dessutom lärare i entreprenörskap och inspirerar elever från åk F-9 samt gymnasiet. Det finns studier som visar att unga som drivit UF-företag klarar sig bättre i yrkeslivet, hamnar i mindre utsträckning i arbetslöshet, tjänar mer och hamnar med större sannolikhet i ledande positioner. Fyra av fem jobb skapas i småföretag, med färre än 50 anställda.

Självklart vill iTURN vara med och bidra till ett hållbart arbetsliv och samhälle, det är vår vision. Därför stöttar vi mer än gärna UF Företagsamhet i Skåne och bidrar med inspiration med det som ligger inom våra verksamhetsområden.