+46730774903 info@iturnab.se

Om oss

Vår vision

Ett hållbart arbetsliv. Med engagemang i fokus. Det är iTURNs vision.
Dagens ständiga krav på att kunna förstå, hantera och leda en förändring – om och om igen – ställer stora krav på ett hållbart ledarskap och ett hållbart medarbetarskap. Det är så man säkerställer långsiktigt hållbara positiva resultat.

Hållbarhetsarbetet måste integreras i den dagliga verksamheten. Det kan inte vara något som arbetas med vid sidan om det dagliga, när tid finns. Den tiden kommer aldrig att finnas ”över”. Balansen mellan arbete och fritid, mellan det professionella och det personliga är viktiga grundbultar för ett hållbart arbetsliv. Här kan vi erbjuda ledare och chefer konkreta verktyg för att kunna hantera sin vardag, för en optimal balans som skapar engagemang, trivsel, välmående och framgång i organisationen.

Vår övertygelse

iTURN står för I make the turn. Om jag vill åstadkomma en förändring behöver jag börja med mig själv. För när jag pekar på någon annan så pekar tre fingrar tillbaka mot mig själv. Det är kanske därför många väljer att peka med hela handen. Då behöver de inte ta ett eget ansvar. De kan lägga ansvaret på någon annan. De gör det enkelt för sig själva.

iTURN tror på egenansvar. Vi tror på potentialen hos individen. Din organisation består av individer. Individer som förhoppningsvis vill något. Vi utvecklar därför inte organisationer. Vi inspirerar och utvecklar människor som utvecklar organisationer.

Vår organisation

Bolaget startades 2010 av tre f d kollegor. Idag har vi ett stort nätverk av strategiska samarbetspartners och underkonsulter med olika specialistkompetenser knutna till oss i vårt Konsulthus. Tillsammans har vi en mångårig erfarenhet av att utveckla människor i organisationer och har själva åtskilliga års egen ledarerfarenhet från både offentlig verksamhet och näringsliv. Vi har alla på olika sätt lett verksamheter i förändring, utveckling och skarp tillväxt.

iTURN ägs idag av en av grundarna av bolaget, Barbara Wennheden samt Peter Lundahl och Heléne Weise Palmlund.

Bolagets styrelse består av de tre ägarna med Peter Lundahl som ordförande.

VD för bolaget är Barbara Wennheden.

Våra kunder