Om oss

iTURN står för I make the turn. Om jag vill åstadkomma en förändring behöver jag börja med mig själv. Vi tror på potentialen hos individen – om rätt förutsättningar finns. Om individen vill och är villig att ta ansvar för sin egen utveckling och bidra till organisationens utveckling. Och om organisationen vill och är villig att skapa förutsättningar för individen att lyckas. Det är i samspelet mellan chefer och medarbetare som engagemang, välbefinnande, kreativitet och innovation uppstår. Att skapa och utveckla just det samspelet är iTURNs fokus.

Vår vision

Ett välmående och hållbart arbetsliv. Med 100 procent engagemang.
Det är iTURNs vision.

Studier och forskning visar tydligt att det finns ett direkt samband mellan engagemang, hälsa, prestation och resultat på sista raden. iTURN vill därför vara med och skapa välmående organisationer med engagerade chefer och medarbetare som bidrar till en framgångsrik organisation, utifrån både hårda – och mjuka – värden.

Dagens ständiga krav på att kunna förstå, hantera och leda en förändring – om och om igen – ställer stora krav på ett hållbart ledarskap och ett hållbart medarbetarskap. Det är så man säkerställer långsiktigt hållbara positiva resultat. Hållbarhetsarbetet måste integreras i den dagliga verksamheten. Det kan inte vara något som arbetas med vid sidan om det dagliga, när tid finns. Den tiden kommer aldrig att finnas ”över”. Balansen mellan arbete och fritid, mellan det professionella och det personliga är viktiga grundbultar för ett hållbart arbetsliv. Det har pandemitiden tydligt påvisat.

Vår mission

Vi utvecklar människor som skapar affärsnytta i organisationen. Helt enkelt.
Det är iTURNs mission.

Det är människorna i organisationen vi arbetar med. Det är de som i sin tur utvecklar organisationen och skapar innovation och konkurrenskraft till affärs- och verksamhetsnytta för hela organisationen.

Här kan iTURN erbjuda ledare och medarbetare konkreta och enkla modeller och verktyg för att kunna hantera sin vardag, för en optimal balans mellan jobb och fritid. Människor som mår bra och tycker att det är roligt att gå till jobbet är också engagerade och presterar bättre. Det är ett vinnande koncept som gynnar alla – individen, organisationen och hela samhället.

Vår övertygelse

iTURN står för I make the turn. Om jag vill åstadkomma en förändring behöver jag börja med mig själv. För när jag pekar på någon annan så pekar tre fingrar tillbaka mot mig själv. Det är kanske därför många väljer att peka med hela handen. Då behöver de inte ta ett eget ansvar. De kan lägga ansvaret på någon annan. De gör det enkelt för sig själva.

iTURN tror på egenansvar. Vi tror på potentialen hos individen. Din organisation består av individer. Individer som förhoppningsvis vill något. Vi utvecklar därför inte organisationer. Vi inspirerar och utvecklar människor som utvecklar organisationer.

Vår organisation

Bolaget startades 2010 av tre f d kollegor. Idag har vi ett stort nätverk av strategiska samarbetspartners och konsulter med både bredd och spetskompetens knutna till oss i vårt Konsulthus. Därför kan vi alltid matcha rätt kompetens mot kundens specifika behov från gång till annan.

Tillsammans har vi en mångårig erfarenhet av att utveckla människor i organisationer och har själva åtskilliga års egen ledarerfarenhet från både offentlig verksamhet och det privata näringslivet. Vi har alla på olika sätt lett verksamheter i förändring, utveckling och skarp tillväxt.

iTURN ägs idag av en av grundarna av bolaget, Barbara Wennheden, som också är VD för bolaget.