Om oss

Vår vision

Ett hållbart arbetsliv. Med engagemang i fokus. För största affärs- och verksamhetsnytta. Och människors välmående.
Det är iTURNs vision.

Dagens ständiga krav på att kunna förstå, hantera och leda en förändring – om och om igen – ställer stora krav på ett hållbart ledarskap och ett hållbart medarbetarskap. Det är så man säkerställer långsiktigt hållbara positiva resultat. Hållbarhetsarbetet måste integreras i den dagliga verksamheten. Det kan inte vara något som arbetas med vid sidan om det dagliga, när tid finns. Den tiden kommer aldrig att finnas ”över”. Balansen mellan arbete och fritid, mellan det professionella och det personliga är viktiga grundbultar för ett hållbart arbetsliv. Det har pandemitiden tydligt påvisat. 

Här kan iTURN erbjuda ledare och medarbetare konkreta verktyg för att kunna hantera sin vardag, för en optimal balans som skapar affärs- och verksamhetsnytta för organisationen – genom engagerade människor som trivs och mår bra. 

Vår övertygelse

iTURN står för I make the turn. Om jag vill åstadkomma en förändring behöver jag börja med mig själv. För när jag pekar på någon annan så pekar tre fingrar tillbaka mot mig själv. Det är kanske därför många väljer att peka med hela handen. Då behöver de inte ta ett eget ansvar. De kan lägga ansvaret på någon annan. De gör det enkelt för sig själva.

iTURN tror på egenansvar. Vi tror på potentialen hos individen. Din organisation består av individer. Individer som förhoppningsvis vill något. Vi utvecklar därför inte organisationer. Vi inspirerar och utvecklar människor som utvecklar organisationer.

Vår organisation

Bolaget startades 2010 av tre f d kollegor. Idag har vi ett stort nätverk av strategiska samarbetspartners och underkonsulter med olika specialistkompetenser knutna till oss i vårt Konsulthus. Tillsammans har vi en mångårig erfarenhet av att utveckla människor i organisationer och har själva åtskilliga års egen ledarerfarenhet från både offentlig verksamhet och det privata näringsliv. Vi har alla på olika sätt lett verksamheter i förändring, utveckling och skarp tillväxt.

iTURN ägs idag av en av grundarna av bolaget, Barbara Wennheden, som också är VD för bolaget. 

Våra kunder