HR Interim

Vi kan bli din nästa Interim HR

iTURN erbjuder dig ett team av seniora specialister och generalister inom HR-området för behov inom interim HR. Vi är en HR business partner med års erfarenhet som erbjuder mycket mer än bara en tillfällig bemanningslösning inom interimstöd. Vi möter dina behov av ett strategiskt och effektivt interimstöd av hr konsulter i samband med alla dina HR-processer.

Vi erbjuder dig ett affärsnära stöd i såväl operativa som strategiska frågeställningar inom HR-området. Det kan vara att du har ett tillfälligt behov, ett arbetstopp, ett projekt eller befinner dig mitt i en förändringsprocess då du behöver tillföra extra behov, kompetens och resurser på plats inom just HR-området.

Varför HR-konsult?

HR-konsulter är specialiserade på olika HR-funktioner och kan hyras in när en organisation behöver hjälp med att hantera HR-relaterade frågor. När en organisation står inför en utmaning som kräver specifik expertis inom HR strategi kan det vara fördelaktigt att anlita en Interim HR på tillfällig basis, lite som att ha ett abonnemang på en HR-chef.

Interim HR chef för mindre organisationer

I en mindre organisation kan det handla om att ni vill säkra att tillgång till HR-kompetens finns när detta behövs på deltid, ibland kallat ”HR-on demand”. Att anlita en HR-konsult kan vara särskilt fördelaktigt för mindre organisationer som kanske inte har resurserna eller behovet av att ha en permanent HR-personal hos sig alla dagar.

Interim HR chef i stora organisationer

HR interim kan också spela en viktig roll i större organisationer där det finns en större personalstyrka och mer komplexa HR-behov. Större organisationer kan ha behov av HR-konsulter för att hantera stora projekt, som till exempel omstruktureringar, eller för att fylla en tillfällig brist i HR-personal på heltid. De kan också hjälpa till som interimstöd för att utveckla och implementera HR-strategi och -processer som är skräddarsydda för organisationens unika behov.

Välja rätt HR-tjänst

Det är viktigt att välja en HR-konsult som har erfarenhet av att arbeta i större organisationer och som kan anpassa sig till organisationens kultur och behov. Genom att anlita en HR interim kan större organisationer få tillgång till värdefull HR-tjänster och expertis som kan hjälpa till att öka effektiviteten och produktiviteten i organisationen. En interim HR-chef kan ge en organisation en frisk syn på dess HR-processer och strategier, bidra med sin breda erfarenhet, och fungera som en oberoende, objektiv granskare av organisationens HR-funktion.

Kontakta oss om ni behöver en Interim HR Malmö

Behöver din organisation expertis inom Interim HR Malmö? Vi erbjuder skräddarsydda HR-lösningar för dina specifika behov. Oavsett utmaningen, är vi här för att hjälpa till. Kontakta oss idag och låt oss stödja din HR-resa med vårt interimstöd.

Vanliga frågor och svar

Vad är interim HR?

HR interim är en tillfällig lösning där en organisation anlitar en HR-konsult eller chef på kort sikt för att fylla en vakans eller för att hantera en specifik HR-uppgift. Interim HR kan användas vid exempelvis en förändringsprocess, när en HR-chef har avgått eller vid ett högt arbetsbelastning i HR-avdelningen.

Vad är en Interimskonsult?

En interimskonsult är en konsult som arbetar tillfälligt på ett företag eller organisation för att fylla en vakans eller hantera en specifik uppgift med rätt kompetens inom interimstöd. En interimskonsult är ofta specialiserad inom ett visst område, till exempel HR, ekonomi eller IT.

Är det HR som anställer?

Ja, det är vanligtvis HR-avdelningen som ansvarar för rekrytering och anställning av nya medarbetare. HR-avdelningen hanterar vanligtvis hela rekryteringsprocessen från att skriva annonser, ta emot ansökningar, intervjuer och referenstagning.

Vad gör en interimschef?

En interimschef är en temporär chef som är anställd för att lösa en specifik utmaning eller för att fylla en vakans i en organisation som interimstöd. En HR interim kan vara anställd under en kort period, vanligtvis 3-12 månader, och deras uppdrag kan inkludera att leda en förändringsprocess, förbättra effektiviteten, öka försäljningen eller hantera en annan specifik uppgift.

Är personalchef och HR-chef samma sak?

Ja, i många organisationer används termerna HR-chef och personalchef synonymt. Båda titlarna refererar till den person som är ansvarig för HR-avdelningen och dess strategier och arbete. Dock kan det finnas organisationer där det finns en distinktion mellan dessa titlar.

Vad har en HR-chef för uppgift?

HR-chefen ansvarar för att leda HR-avdelningen och dess strategier, processer och program. HR-chefen kan ansvara för rekrytering, personaladministration, arbetsmiljö, kompetensutveckling, löner och förmåner samt konflikthantering. HR-chefen arbetar nära ledningen för att stödja organisationens mål och uppnå resultat genom att tillhandahålla effektiva HR-lösningar och tjänster.

Är ni i behov av specialkompetens?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur våra kompetensområden kan komma till nytta i er organisation.

ARUBA

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med och implementera alla processer du behöver i din organisation inom ramen för ARUBA-modellen.

Assessment Centers

Assessment betyder utvärdering. Det finns flera olika assessmentverktyg på marknaden – personlighetsanalyser, färdighetstester, motivationstester och analyser som mäter individers drivkrafter och simuleringsövningar.

Engagemang

Gallups senaste engagemangsundersökning ”State of the Global Workplace” från hösten 2017 visar på att engagemanget minskar i våra organisationer.

Executive Outplacement

I en global, konkurrensutsatt marknad med ständiga behov av anpassning och förändring ändras villkoren för verksamheten och organisationen.

Förändringsledning

Vi tror inte på förändring och förnyelse för sakens skull. Förändring är inte ett självändamål. Vi tror på förädling av det som fungerar.

Interim förändringsledning

Ibland räcker det inte att förädla, förstärka och finjustera. Kanske är en större organisationsförändring nödvändig där ni behöver se över er vision, mission, kultur och värdegrund.