Arbetsrätt och stöd i förhandlingar

Flera av våra konsulter har en djup kunskap och stor erfarenhet av arbetsrättsliga frågor. Det innebär att vi kan ge dig stöd både kring vad lagen säger och i praktisk handling.

Exempelvis kan det handla om hur du som arbetsgivare behöver genomföra förhandlingar med fackliga organisationer oavsett om företaget har kollektivavtal eller ej. Facklig samverkan och MBL-förhandlingar är viktiga att genomföra och oftast enklare att genomföra om det blir rätt från början.

Vi kan också supportera och utveckla era grundläggande kunskaper inom arbetsrätten så att ni vid nästa tillfälle lättare kan klara det på egen hand.

Är ni i behov av specialkompetens?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur våra kompetensområden kan komma till nytta i er organisation.

ARUBA

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med och implementera alla processer du behöver i din organisation inom ramen för ARUBA-modellen.

Assessment Centers

Assessment betyder utvärdering. Det finns flera olika assessmentverktyg på marknaden – personlighetsanalyser, färdighetstester, motivationstester och analyser som mäter individers drivkrafter och simuleringsövningar.

Engagemang

Gallups senaste engagemangsundersökning ”State of the Global Workplace” från hösten 2017 visar på att engagemanget minskar i våra organisationer.

Executive Outplacement

I en global, konkurrensutsatt marknad med ständiga behov av anpassning och förändring ändras villkoren för verksamheten och organisationen.

Förändringsledning

Vi tror inte på förändring och förnyelse för sakens skull. Förändring är inte ett självändamål. Vi tror på förädling av det som fungerar.

HR Interim

iTURN erbjuder dig specialister och generalister inom HR-området och mycket mer än en tillfällig bemanningslösning.

Interim förändringsledning

Ibland räcker det inte att förädla, förstärka och finjustera. Kanske är en större organisationsförändring nödvändig där ni behöver se över er vision, mission, kultur och värdegrund.