En kraftfull HR-funktion

som förstår affären och kan driva förändring!

Interimslösningar har gått från att tidigare ha mer eller mindre uppfattats som ett nödvändigt ont för organisationen i en krissituation till att vara en medvetet strategiskt kraftfull åtgärd. En insats som driver förändring och skapar positiva effekter för organisationen med människans välmående och engagemang i fokus.

Interim med inriktning HR eller Ledningsstöd?

Interimkonsulten har fått en alltmer betydande roll i dagens organisation, både inom offentlig verksamhet och i det privata näringslivet. Framför allt i oroliga tider då organisationen är mån om att inte dra på sig alltför höga fasta kostnader. Detta gäller inte minst behovet av HR-stöd inom olika områden och på olika nivåer. Men även behovet av ett interimt VD-stöd/ledningsstöd för dig som driver en växande verksamhet. iTURNs interimkonsulter finns tillgängliga för dig som ett ledningsstöd i både upp- och nedgång. Vi ser till att du gör rätt saker – men även gör saker rätt.

 Interim är lösning för dig om:

- Du är en mindre organisation som inte har ekonomisk möjlighet att ha en egen HR-resurs men är tillräckligt stor för att ha behovet.

- Du är i en större organisation som behöver tillfällig spetskompetens för att genomdriva en verksamhetsförändring.

- Din verksamhet har en tillfällig topp som kräver extra resurser.

- Du behöver tillfälligt bemanna en intern HR-tjänst på grund av sjukdom, barnledighet eller liknande.

- Du behöver genomföra en förändring i organisationen som kräver arbetsrättslig spetskompetens.

Boka en kostnadsfri online-konsultation!

Vi erbjuder dig ett kostnadsfritt konsultationssamtal med en av våra experter där du får tips och råd om hur du kan lösa din situation. Kanske löser vi hela situationen i samtalet genom våra råd? Kanske kommer vi fram till att det finns ett behov av en insats från vår sida och då tar vi fram ett förslag. Vi har många olika paket att sätta in för både HR och Ledningsstöd. Vi kan erbjuda exempelvis klippkort, abonnemang eller en inhouse-funktion på konsultbasis. Samtliga tjänsten finns i flera nivåer. Det viktiga för oss att du löser din situation. Vi gillar att ha framgång tillsammans med våra kunder.

Andra tjänster