Förändringsledning

Går det att leda tydligt i ovissa tider?

Aldrig förr har arbetslivet stått inför tätare krav på förändring och anpassning till yttre, oförutsägbara faktorer. Vi lever i en VUCA värld. Flexibilitet och anpassning har blivit avgörande faktorer för att verksamheten skall kunna behålla sin position på marknaden, eller att kunna lägga in rätt växel vid rätt tidpunkt för att öka sina marknadsandelar. iTURN kan både driva och vara ett stöd för er i den förändringsprocess ni står inför.

I centrum för varje förändringsprocess står människorna i organisationen

I centrum av alla förändringar står människan – organisationens alla medarbetare. Och de förväntar sig ett tydligt ledarskap. Det räcker inte med att rita om organisationskartan och strukturera om kund- och leveransfokus. Företagets medarbetare behöver förstå vad som sker för att ha motivation och engagemang så de kan göra verklighet av planen. Det är här iTURN kommer in i bilden.

Vi är experter på att möta människan i förändring. iTURN skräddarsyr program till organisationer i förändring, stora som små. Vi har program för både ledningsgrupper, chefer och medarbetare. Det specifika upplägget hittar vi tillsammans med kunden. Ett upplägg kan innehålla seminarier eller workshops, separata program för olika grupper eller anpassad individuell coaching för nyckelpersoner och/eller medarbetare.

Andra tjänster