Litteratur

Vi delar gärna med oss av litteratur inom olika ämnesområden som inspirerar oss i vårt arbete.

Förändringsledning
Hälsans Mysterium av Aaron Antonovsky
Tatueraren i Auschwitz av Heather Morris
Leading Change av John P Kotter
Förändringsprincipen av Pär Lager m fl

Ledarskap
7 Habits of Highly Effective People av Stephen Covey
On becoming a leader av Warren Bennis
Good to great av Jim Collins
The effective executive av Peter Drucker
How to win friends and influence People av Dale Carnegie
Start with why av Simon Sinek
Becoming av Michelle Obama
Ledarutmaningen av Johan Book

Grupper och Team
Att skapa effektiva team av Susan A Wheelan
Teamutveckling i teori och praktik av Christian Jacobsson och Maria Åkerlund
The five dysfunctions of a team av Patrick Lencioni
Gruppsykologi – om grupper, organisationer och ledarskap av Lars Svedberg

Medarbetarskap, medledarskap och om att skapa ledning tillsammans
Medarbetarskap i praktiken, Freddy Hellstén och Stefan Tängblad
Medledarskap av Bengt Hjalmarson
Aktivt medarbetarskap: ta ansvar och utvecklas på jobbet av Anna Tufvesson
Medarbetarskap, så får du dina medarbetare att ta initiativ och känna ansvar av Johan Velten, Stefan Tengblad och Runar Heggen

Ett hållbart arbetsliv
Effektfull: detaljerade studier av ledarskap – så ökar du effekten av din tid av Simon Elvnäs
Hjärnstark av Anders Hansen
Skärmhjärnan av Anders Hansen
Tio tankar om tid av Bodil Jönsson
Gott om tid av Bodil Jönsson

Feedback
Mindset: du blir vad du tänker av Carol S Dweck

Det coachande förhållningssättet
Coaching för bättre resultat, John Whitmore
Co-active Coaching, Laura Whitworth mfl
Coaching: vad, varför, hur av Susann Gjerde
Coachande ledarskap i praktiken: propellermodellen av Christina Lagnelius

Karriär och personlig utveckling
Engagemangsguiden – engagerande ledarskap och karriärutveckling av Rikard Larsson
Bortom glastaket av Lena Gustafsson och Ulrika Sedell
Våga leva modigare av Malin Trossing
CV-boken, konsten att marknadsföra din kompetens av Charlotte Hågård