Rekrytering av HR-kompetens till bolagsstyrelser

Idag har det blivit en sanning (med modifikation i vår mening, men dock) att kompetensbristen är det största hotet för organisationens utveckling, tillväxt och framgång. Dessutom ersätts människor i många funktioner av artificiell intelligens, s k AI (Artificiell Intelligence). Allt för att förenkla, modernisera, effektivisera och skapa meningsfullhet för människorna i våra organisationer.

Tillväxt blir en större och större utmaning. Det gör att vi behöver bli än mer noggranna i rekryteringen av framtidens medarbetare. Vi behöver titta på egenskaper som – ännu så länge – inte kan ersättas med automation. Egenskaper som gör människor unika.

HR är den funktion i bolaget som har mest erfarenhet av att hantera de strategiska nyckelområdena:

Attrahera, bemanna och rekrytera medarbetare
Kompetensutveckla och behålla medarbetare samt identifiera nyckelpersoner
Utveckla flexibla och agila arbetssätt
Mäta engagemang och prestation
Karriärutveckla människor, inom organisationen och vidare ut ur organisationen
Optimera personalkostnader
Vidareutveckla och successionsplanera för framtiden
Så – hur skall företagen skapa bäst förutsättningar för att lyckas inom dessa strategiska områden?

Genom att se till att HR får en självklar plats i bolagens styrelser. HR-frågorna får en avgörande strategisk betydelse för bolagens konkurrenskraft och framgång. Vilket fler och fler företag har förstått nödvändigheten av. Vilket är glädjande.

Samtidigt har HR har ett jobb att göra för att skapa det nödvändiga utifrån- och- in-perspektivet i sin vardag och på det sättet komma närmare verksamheten och affären, bl a för att förstå hur den pågående digitala transformationen påverkar processerna och affären. HR kan med andra ord också själva se till att de får en självklar plats i styrelserummet.

Här kan vi erbjuda kandidater till styrelseposter för de bolag som är framsynta och ser att styrelsen behöver säkra sin strategiska kompetens inom HR.

Är ni i behov av specialkompetens?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur våra kompetensområden kan komma till nytta i er organisation.

ARUBA

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med och implementera alla processer du behöver i din organisation inom ramen för ARUBA-modellen.

Assessment Centers

Assessment betyder utvärdering. Det finns flera olika assessmentverktyg på marknaden – personlighetsanalyser, färdighetstester, motivationstester och analyser som mäter individers drivkrafter och simuleringsövningar.

Engagemang

Gallups senaste engagemangsundersökning ”State of the Global Workplace” från hösten 2017 visar på att engagemanget minskar i våra organisationer.

Executive Outplacement

I en global, konkurrensutsatt marknad med ständiga behov av anpassning och förändring ändras villkoren för verksamheten och organisationen.

Förändringsledning

Vi tror inte på förändring och förnyelse för sakens skull. Förändring är inte ett självändamål. Vi tror på förädling av det som fungerar.

HR Interim

iTURN erbjuder dig specialister och generalister inom HR-området och mycket mer än en tillfällig bemanningslösning.