Rekrytering inom hela HR-området

Att hitta den rätta matchningen mellan din organisation, era behov och våra kandidaters önskemål och kompetenser är vår kärna. Vi gör det som krävs för att undersöka vad som skulle behövas för att kandidaten skall komma i sin OAS, sin Optimala ArbetsSituation i just din organisation. (Läs mer om OASen under Engagemang)

Vi genomför rekryteringar på alla befattningar inom HR-området och har i vårt breda kandidatnätverk god tillgång till seniora personer med stor erfarenhet inom HR.

Är ni i behov av specialkompetens?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur våra kompetensområden kan komma till nytta i er organisation.

ARUBA

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med och implementera alla processer du behöver i din organisation inom ramen för ARUBA-modellen.

Assessment Centers

Assessment betyder utvärdering. Det finns flera olika assessmentverktyg på marknaden – personlighetsanalyser, färdighetstester, motivationstester och analyser som mäter individers drivkrafter och simuleringsövningar.

Engagemang

Gallups senaste engagemangsundersökning ”State of the Global Workplace” från hösten 2017 visar på att engagemanget minskar i våra organisationer.

Executive Outplacement

I en global, konkurrensutsatt marknad med ständiga behov av anpassning och förändring ändras villkoren för verksamheten och organisationen.

Förändringsledning

Vi tror inte på förändring och förnyelse för sakens skull. Förändring är inte ett självändamål. Vi tror på förädling av det som fungerar.

HR Interim

iTURN erbjuder dig specialister och generalister inom HR-området och mycket mer än en tillfällig bemanningslösning.