Våra kompetensområden

iTURN är din partner när du behöver utveckla din organisation inom området Människor, Kultur och Organisation. Vi skapar psykologisk trygghet. Och gör det enkelt i vardagen. För dina chefer. Och dina medarbetare.

ARUBA

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med och implementera alla processer du behöver i din organisation inom ramen för ARUBA-modellen.

Assessment Centers

Assessment betyder utvärdering. Det finns flera olika assessmentverktyg på marknaden – personlighetsanalyser, färdighetstester, motivationstester och analyser som mäter individers drivkrafter och simuleringsövningar.

Engagemang

Gallups senaste engagemangsundersökning ”State of the Global Workplace” från hösten 2017 visar på att engagemanget minskar i våra organisationer.

Executive Outplacement

I en global, konkurrensutsatt marknad med ständiga behov av anpassning och förändring ändras villkoren för verksamheten och organisationen.

Förändringsledning

Vi tror inte på förändring och förnyelse för sakens skull. Förändring är inte ett självändamål. Vi tror på förädling av det som fungerar.

HR Interim

iTURN erbjuder dig specialister och generalister inom HR-området och mycket mer än en tillfällig bemanningslösning.

Interim förändringsledning

Ibland räcker det inte att förädla, förstärka och finjustera. Kanske är en större organisationsförändring nödvändig där ni behöver se över er vision, mission, kultur och värdegrund.

Karriärinriktningar

Mer än 60 procent av svenskarna strävar efter en karriärutveckling, som inte är den mest engagerande för dem.

Kompetensbaserad rekrytering

Många tycker att det är svårt att rekrytera. Vi säger inte att det är lätt. Men man kan göra det lättare genom att skapa en struktur som gör att hela urvalsprocessen blir mer systematisk och överskådlig.

Strategisk kompetensförsörjning

iTURN hjälper och erbjuder stöd till dig och din verksamhet att utveckla långsiktiga och hållbara strategier, för att rekrytera och utveckla rätt kompetenser till och i organisationen.