Karriärutveckling

Ibland känner man som medarbetare att det är dags att gå vidare i karriären – det kan vara för att man har valt det av egen fri vilja eller för att en förändring på arbetsplatsen och i organisationen kräver det. Eller så kan det helt enkelt vara så att man bara känner att det är dags att göra en kompetensväxling för att kunna öka sina möjligheter på en framtida arbetsmarknad.

Du kan som arbetsgivare erbjuda din eller dina medarbetare ett Karriärprogram där de får möjlighet att utforska olika vägar för en kommande karriär. Det kan handla om att röra sig inom organisationen eller lämna organisationen.

I ett karriärprogram får de tillsammans med en erfaren karriärkonsult arbeta med sin OAS (Läs mer om OASen under Engagemang) där de får möjlighet att komma till insikt om vad de KAN, vad de VILL och hur deras framtida RÄTTA SAMMANHANG skall se ut, dvs den OAS, den Optimala ArbetsSituationen där de får energi, ger energi, känner motivation och engagemang, där de trivs och vill vara.

De får också möjlighet att definiera sina styrkor och drivkrafter och de värderingar som ligger till grund för deras attityder och beteenden.

Karriärkompassen®, ett digitalt processtöd
Medarbetaren som deltar i ett Karriärprogram erbjuds tillgång till vår digitala plattform kallad Karriärkompassen, som är ett komplement till de personliga samtalen. Medarbetaren arbetar i Karriärkompassen på egen hand och har tillgång till materialet samlat digitalt. Karriärkompassen är både ett självreflekterande material för karriärplanering och ett verktyg på vägen när man söker nytt arbete, inom eller utanför den befintliga organisationen. Vid start kan individen själv och i samråd med karriärcoachen välja vilka delar som ska ingå i programmet.

Karriärcoachen följer deltagarens process och kan på så sätt behovsanpassa de personliga samtalen bättre. Karriärkompassen bidrar till tidsbesparing, ökad tillgänglighet, valfrihet och ger deltagaren möjlighet att arbeta i sin egen takt med fokus på de områden som är relevanta just där och då.

Verktyget är indelat i tre delar:

 1. Att Utforska
 2. Att Lära
 3. Att Göra

 

Att utforska innehåller:

Var är du? Nulägesanalys och välbefinnande samt målbild för karriärplaneringen
Vem är du? Kartläggning av kompetens, egenskaper, motivation och värderingar
Vad vill du? Slutsatser som ger karriärprofil, intressen och resursprofil
Vart ska du? Beskrivning av vision, långsiktiga och kortsiktiga mål


Att lära
innehåller information och guider kring följande områden:

 • Kompetens som begrepp
 • Ansökningshandlingar
 • Kanaler på arbetsmarknaden
 • Telefonen som verktyg
 • Intervjuträning

 

Att göra innehåller mallar och exempel på de vanligaste dokumenten vid jobbsökande:

 • Kompetenskartläggning
 • Ansökningshandlingar, CV & brev
 • Nätverkskarta
 • Spontanansökan
 • Bransch- och organisationslista

 

Varför ska du som arbetsgivare erbjuda medarbetaren ett Karriärprogram?
Ett Karriärprogram är en respektfull, värdig, professionell och framförallt ansvarsfull lösning som uppskattas av alla parter involverade i en förändringsprocess – medarbetaren, chefer och fackliga organisationer. Du stärker företagets varumärke genom att du visar att du vill ta ansvar som arbetsgivare och vill skapa förutsättningar för medarbetaren att komma till inte bara en lösning, utan till rätt lösning. Genom att erbjuda ett Karriärprogram går du och din medarbetare skilda vägar med en god relation.

Vad betyder ett Karriärprogram för dig som medarbetare?
Genom att erbjuda dig ett Karriärprogram skapar din arbetsgivare goda förutsättningar för dig att få professionellt stöd för att hitta ditt nästa steg i karriären. Du får stöd av en erfaren karriärcoach som navigerar och faciliterar dig genom Karriärprogrammet. Ett Karriärprogram kan vara den vändpunkt i livet du har längtat efter och sett fram emot. Kanske har du inte vågat ta steget. Du får en möjlighet att få nya perspektiv samt modeller, verktyg och metoder för att möta nästa utmaning i ditt arbetsliv.

Är ni i behov av specialkompetens?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur våra kompetensområden kan komma till nytta i er organisation.

ARUBA

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med och implementera alla processer du behöver i din organisation inom ramen för ARUBA-modellen.

Assessment Centers

Assessment betyder utvärdering. Det finns flera olika assessmentverktyg på marknaden – personlighetsanalyser, färdighetstester, motivationstester och analyser som mäter individers drivkrafter och simuleringsövningar.

Engagemang

Gallups senaste engagemangsundersökning ”State of the Global Workplace” från hösten 2017 visar på att engagemanget minskar i våra organisationer.

Executive Outplacement

I en global, konkurrensutsatt marknad med ständiga behov av anpassning och förändring ändras villkoren för verksamheten och organisationen.

Förändringsledning

Vi tror inte på förändring och förnyelse för sakens skull. Förändring är inte ett självändamål. Vi tror på förädling av det som fungerar.

HR Interim

iTURN erbjuder dig specialister och generalister inom HR-området och mycket mer än en tillfällig bemanningslösning.