Förändringsledning

Vi tror inte på förändring och förnyelse för sakens skull. Förändring är inte ett självändamål. Vi tror på förädling av det som fungerar. Genom att tillsammans identifiera, förstärka och finjustera det som fungerar och är framgångsrikt i er organisation kan ni snabbare åstadkomma den förändring ni önskar.

Vi hjälper er att dra nytta av all samlad erfarenhet och kompetens som finns i organisationen idag, hjälper till att förfina den och förädla den. Att göra ständiga helomvändningar utan att ifrågasätta nyttan för individen, organisationen och samhället i stort är inte hållbart över tid. Det innebär stort slöseri av kompetens, resurser – och tid.

I alla våra förändringsprocesser utgår vi ifrån följande frågeställningar i dialogen med ledningen, innan vi tillsammans kickar igång utvecklingsinsatsen.

1. Vart är ni på väg? (riktningen)
2. Vad är det ni vill åstadkomma? (målen)
3. Var befinner ni er just nu? (nuläget)
4. Vilka framgångsfaktorer ser ni för att lyckas? (möjligheter)
5. Vilka utmaningar ser ni för att lyckas? (hinder)
6. Vad fungerar bra redan nu? (inventering)
7. Vad behöver ni förfina? (inventering)
8. Vad behöver ni förändra? (inventering)
9. Hur ska ni göra det? (aktiviteter)
10. Vad vill ni börja med? (handlingsplan)
11. Hur skall ni se till att det blir gjort? (uppföljning)
12. Hur skall ni lära er av processen? (hållbarhet)

Är ni i behov av specialkompetens?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur våra kompetensområden kan komma till nytta i er organisation.

ARUBA

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med och implementera alla processer du behöver i din organisation inom ramen för ARUBA-modellen.

Assessment Centers

Assessment betyder utvärdering. Det finns flera olika assessmentverktyg på marknaden – personlighetsanalyser, färdighetstester, motivationstester och analyser som mäter individers drivkrafter och simuleringsövningar.

Engagemang

Gallups senaste engagemangsundersökning ”State of the Global Workplace” från hösten 2017 visar på att engagemanget minskar i våra organisationer.

Executive Outplacement

I en global, konkurrensutsatt marknad med ständiga behov av anpassning och förändring ändras villkoren för verksamheten och organisationen.

HR Interim

iTURN erbjuder dig specialister och generalister inom HR-området och mycket mer än en tillfällig bemanningslösning.

Interim förändringsledning

Ibland räcker det inte att förädla, förstärka och finjustera. Kanske är en större organisationsförändring nödvändig där ni behöver se över er vision, mission, kultur och värdegrund.