Stöd vid förändring, förhandlingar och MBL

Förändring är en förutsättning för utveckling. Förändringsarbete är därför en självklar del av vardagen för både HR-organisationen och för alla chefer och ledare i organisationen. En chef och ledare behöver kunna hantera både små och stora förändringar.

För att lyckas behöver man som chef och ledare känna till hur förändringsprocesser brukar fungera, t ex att förändringsprocesser är oförutsägbara, att förändringsarbete tar tid, att förändring nästan alltid möter motstånd och att alla medarbetare är individer med olika behov och därför reagerar på förändring på olika sätt.

iTURN kan erbjuda dig som kund ett både strategiskt och operativt stöd genom en hel förändringsprocess i samband med t ex avveckling och personalnedskärningar. Vi stöttar dina chefer och ledare igenom medarbetarprocessen och medarbetarna igenom sin personliga förändringsprocess. Det kan vara nödvändigt för att verksamheten skall vara fortsatt effektiva, ha ett fortsatt målfokus och för att bibehålla engagemanget på en hög nivå så att produktiviteten kan bibehållas.

Våra erfarna, professionella och affärsnära HR-konsulter ger dig råd och stöd i olika HR-processer, som t ex i omställning och outplacement och kan även gå rakt in och förhandla med de fackliga organisationerna åt eller tillsammans med dig.

Arbetsgivarens förmåga att hantera förändringsprocessen bedöms starkt utifrån hur man tar hand om de medarbetare som tvingas lämna organisationen. Men det är lika viktigt hur man tar hand om de medarbetare som skall vara kvar. Ledarskapet genomgår en stark prövning i sådana förändringssituationer.

iTURN kan bidra med både kunskaper och gedigen erfarenhet genom hela förändringsprocessen, från planering till genomförande och uppföljning. Det kan handla om

Planering av processen tillsammans med VD, HR och ledningsgrupp
Stöd i utformande av kommunikationsplan
Stöd vid genomförande av processen.
Chefsstöd – utbildning och stöd till chefer som ska delta i processen, t ex svåra samtal
Utarbeta en strukturerad och professionell omställningsprocess
Leverera omställningsprogram till berörda chefer och medarbetare
Genomföra karriärseminarier till medarbetare och chefer i omställning
Är ni i behov av specialkompetens?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur våra kompetensområden kan komma till nytta i er organisation.

Är ni i behov av specialkompetens?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur våra kompetensområden kan komma till nytta i er organisation.

ARUBA

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med och implementera alla processer du behöver i din organisation inom ramen för ARUBA-modellen.

Assessment Centers

Assessment betyder utvärdering. Det finns flera olika assessmentverktyg på marknaden – personlighetsanalyser, färdighetstester, motivationstester och analyser som mäter individers drivkrafter och simuleringsövningar.

Engagemang

Gallups senaste engagemangsundersökning ”State of the Global Workplace” från hösten 2017 visar på att engagemanget minskar i våra organisationer.

Executive Outplacement

I en global, konkurrensutsatt marknad med ständiga behov av anpassning och förändring ändras villkoren för verksamheten och organisationen.

Förändringsledning

Vi tror inte på förändring och förnyelse för sakens skull. Förändring är inte ett självändamål. Vi tror på förädling av det som fungerar.

HR Interim

iTURN erbjuder dig specialister och generalister inom HR-området och mycket mer än en tillfällig bemanningslösning.