Omställningsprogram / Outplacementprogram

Stöd i nya tider med nya förutsättningar

Vi lever i en era av ständig förändring där den digitala revolutionen omvandlar arbetsmarknaden. Yrkesroller förvandlas, organisationer måste anpassa sig och nya utbildningsbehov uppstår. iTURN är här för att ge stöd under dessa utmaningar.

Vad är omställning?

Omställning handlar inte bara om att hantera snabba förändringar, utan också om att kontinuerligt investera i kompetensutveckling av medarbetare inom organisationen. I denna konkurrensutsatta värld måste förändringar ske, både på kort och lång sikt.

Behovet av omställningsprogram och outplacement

Ibland leder dessa förändringar till att arbetsgivare och anställda behöver gå skilda vägar. Det kan bero på olika anledningar, till exempel effektiviseringsbeslut, arbetsbrist eller omlokalisering. I dessa situationer erbjuder iTURN omställningsprogram och outplacementprogram.

Skapa ambassadörer genom förändring

Genom att erbjuda berörda medarbetare stöd och trygghet med ett omställningsprogram eller outplacementprogram, ger arbetsgivaren dem möjligheten att se förändringen ur ett positivt perspektiv. Med rätt verktyg och stöd får de anställda hjälp att blicka framåt och hitta en ny karriärväg.

Omställningsprogrammets nyckelkomponenter

Våra omställningsprogram är skräddarsydda för att passa olika behov och situationer, men några grundmoduler är ständigt närvarande:

  • Nulägesbeskrivning: För att veta vart man ska, måste man först förstå var man står. Vi hjälper individer att ta reda på detta efter en grundlig bedömning av deras nuvarande position.
  • Kompetenskartläggning: Genom att identifiera och betona individers styrkor och kompetenser, kan vi bättre matcha dem med framtida arbetsmöjligheter.
  • Personlig marknadsföring: Varje individ är sitt eget varumärke. Vi ger dem verktygen för att effektivt marknadsföra sig själva till potentiella arbetsgivare.
  • Kanaler till nästa jobb: Det är inte bara om att ha rätt färdigheter, utan också om att veta var och hur man bäst använder dem. Vi visar vägen till de bästa plattformarna och nätverken.
  • Intervjuträning: Den första interaktionen med en potentiell arbetsgivare är avgörande. Vi förbereder individer för denna avgörande steg med omfattande intervjucoaching.

Varför iTURN?

iTURN har sedan tidigare samarbetat med organisationer som Trygghetsstiftelsen, vilket ger oss en djup förståelse för både privata och offentliga sektorns behov. Vårt övergripande mål är att anställda snabbt hittar ett nytt jobb eller annan sysselsättning. Att investera i ett omställningsprogram är en investering i framtiden, för både medarbetaren och organisationen.

Kontakta oss för hjälp med Outplacement

I en ständigt föränderlig arbetsvärld är rätt stöd avgörande. Hos iTURN kombinerar vi expertis med empati för att stötta organisationer och individer genom outplacementprocesser. Varje situation är unik, och vi anpassar våra program därefter, alltid med fokus på arbetsgivarens och medarbetarens behov.

Om du står inför förändringar och vill visa att du bryr dig om dina medarbetares framtid, är vi här för att hjälpa. Kontakta iTURN idag för mer information om våra skräddarsydda outplacementtjänster. Fyll i vårt formulär, maila eller ring oss, så återkommer vi.

Vanliga frågor och svar

Vad är omställningsprogram?

Ett omställningsprogram hos iTURN är designat som ett karriärprogram där medarbetare får stöd att reflektera över sin tidigare erfarenhet, identifiera sina styrkor och se fram emot sin nästa karriärmöjlighet.

Vad är omställningsstöd anställd?

Omställningsstöd är det stöd som iTURN ger till anställda som behöver hjälp att navigera genom karriärändringar, antingen på grund av arbetsbrist eller andra organisatoriska förändringar.

Vad är ett omställningsavtal?

Ett omställningsavtal är en överenskommelse mellan arbetsgivaren och anställda (eller deras fackliga representanter) om villkoren för hur omställningsprocessen ska hanteras, inklusive stöd som erbjuds. Hos iTURN hjälper vi till att upprätta och genomföra dessa avtal på bästa sätt.

Vad är outplacement?

Outplacement är en tjänst som iTURN erbjuder för att hjälpa anställda som blir uppsagda att hitta ett nytt jobb. Detta görs genom individuellt stöd, rådgivning och utbildning för att underlätta övergången till en ny arbetsroll eller karriär.

Är ni i behov av specialkompetens?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur våra kompetensområden kan komma till nytta i er organisation.

ARUBA

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med och implementera alla processer du behöver i din organisation inom ramen för ARUBA-modellen.

Assessment Centers

Assessment betyder utvärdering. Det finns flera olika assessmentverktyg på marknaden – personlighetsanalyser, färdighetstester, motivationstester och analyser som mäter individers drivkrafter och simuleringsövningar.

Engagemang

Gallups senaste engagemangsundersökning ”State of the Global Workplace” från hösten 2017 visar på att engagemanget minskar i våra organisationer.

Executive Outplacement

I en global, konkurrensutsatt marknad med ständiga behov av anpassning och förändring ändras villkoren för verksamheten och organisationen.

Förändringsledning

Vi tror inte på förändring och förnyelse för sakens skull. Förändring är inte ett självändamål. Vi tror på förädling av det som fungerar.

HR Interim

iTURN erbjuder dig specialister och generalister inom HR-området och mycket mer än en tillfällig bemanningslösning.