Interim förändringsledning

Ibland räcker det inte att förädla, förstärka och finjustera. Kanske är en större organisationsförändring nödvändig där ni behöver se över er vision, mission, kultur och värdegrund.

Då kan våra konsulter med lång och gedigen erfarenhet av förändringsarbete i både små och stora organisationer, inom offentlig verksamhet och inom näringslivet, komma in och stötta er ledning och era enskilda chefer, ledare och medarbetare i processen. Det gör vi genom att erbjuda verktyg och modeller som skapar tillit, trygghet och lugn i organisationen och för processen snabbare framåt.

Vi kan göra det både inhouse, genom att erbjuda en interimlösning där konsulten finns med i organisationen under hela förändringsprocessen som en katalysator.

Vi kan också göra det genom att erbjuda externa program för förändringsresan, där våra konsulter arbetar i nära samarbete med ledningen under en längre, överenskommen, tid.

Ingen organisation är hjälpt av att initiativet dör när konsulterna lämnar. Det vore slöseri med både resurser, kraft, energi – och pengar. Vår grundfilosofi är därför att vi vill göra organisationen självständig och oberoende av oss som konsulter. Det betyder att vi i början av utvecklingsinsatsen är nära och närvarande, för att så småningom, när vi har hjälpt till att bygga in en självkänsla och styrka i organisationen och givit er de verktyg ni behöver, fasa ut oss själva och låta er ta över och fortsätta arbetet, för en kontinuerlig och hållbar utveckling.

Är ni i behov av specialkompetens?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur våra kompetensområden kan komma till nytta i er organisation.

ARUBA

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med och implementera alla processer du behöver i din organisation inom ramen för ARUBA-modellen.

Assessment Centers

Assessment betyder utvärdering. Det finns flera olika assessmentverktyg på marknaden – personlighetsanalyser, färdighetstester, motivationstester och analyser som mäter individers drivkrafter och simuleringsövningar.

Engagemang

Gallups senaste engagemangsundersökning ”State of the Global Workplace” från hösten 2017 visar på att engagemanget minskar i våra organisationer.

Executive Outplacement

I en global, konkurrensutsatt marknad med ständiga behov av anpassning och förändring ändras villkoren för verksamheten och organisationen.

Förändringsledning

Vi tror inte på förändring och förnyelse för sakens skull. Förändring är inte ett självändamål. Vi tror på förädling av det som fungerar.

HR Interim

iTURN erbjuder dig specialister och generalister inom HR-området och mycket mer än en tillfällig bemanningslösning.