Stödet till chefer och medarbetare som arbetar på distans blir allt viktigare

Jaha, då blev det september. Efter en i högsta grad annorlunda sommar är det skolstart och jobbstart för många. I år ser det väldigt olika ut beroende på var i landet och i vilken typ av organisation man befinner sig. Några är tillbaka på kontoret. Andra har faktiskt börjat vänja sig vid att jobba hemifrån. Det har blivit det nya normala.

iTURNs konsulter har genom åren stöttat många organisationer, både inom offentlig verksamhet och inom det privata näringslivet med olika förändringsprocesser. Nu när den pågående Covid19-pandemin tvingat många organisationer att skicka hem sina chefer och medarbetare att arbeta hemifrån är det framförallt distansledarskapet man vill erbjuda sina chefer stöd med.

Cheferna behöver stöd i sin distansvardag

– Vi blir uppringda av många chefer som behöver stöd i sitt dagliga arbete, som har fastnat och har svårt att hitta en bra struktur för sitt ledarskap när de inte längre har sina medarbetare i närheten, kan se dem och höra dem, kan uppfatta nyanser i kommunikationen och kan följa upp dem både hur de mår fysiskt och psykiskt, säger Barbara Wennheden, iTURNs VD och ledarskapskonsult sedan många år. Men det är faktiskt lika viktigt att erbjuda sina medarbetare ett stöd i att kunna leda sig själva på distans fortsätter hon. Det handlar om att man som medarbetare behöver kunna kommunicera sina behov och vara öppen med vad som fungerar bra och inte fungerar. Ingen är tankeläsare. Definitivt inte på distans.

Distansarbetet är en viktig ömsesidig arbetsmiljöfråga 

Distansarbetet är en utmaning ur många perspektiv, inte minst ur ett arbetsmiljöperspektiv. Det är ju inte så att chefens ansvar för arbetsmiljöfrågorna är satt på hold för att ett virus kom emellan.

Även om en medarbetare arbetar på distans så ligger ansvaret för att arbetsmiljön är tillräckligt bra fortfarande på arbetsgivaren. Det gäller både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. Det handlar inte bara hur man mår fysiskt, hur man sitter och står och vilka hjälpmedel man har tillgång till i hemmet, det handlar också om hur man mår psykiskt. Många studier visar redan nu att den psykiska ohälsan ökar i takt med att hemarbetet ökar.

Samtidigt är det som sagt viktigt för medarbetaren att vara observant på både sin fysiska och psykiska hälsa. Och plinga i klockan när något inte känns bra, när det är något som skaver.

Ett helt nytt arbetsliv är här för att stanna

När Covid19-viruset så småningom klingar av – och det kommer det ju att göra förr eller senare – är det ett helt nytt arbetsliv vi kommer att möta. Ett arbetsliv som erbjuder – och måste erbjuda – både chefer, team och medarbetare en större frihet i arbetet.  Att kunna fördela och leda sitt eget arbete kommer att vara en självklarhet, en ömsesidig förväntan från både organisationen och medarbetaren. Ja, faktum är att vi faktiskt är där redan nu. Detta är det nya normala.

iTURN erbjuder ledar- och medarbetarstöd i form av klippkort för coaching

– Det vi kan erbjuda cheferna och medarbetarna för att de skall känna sig starkare och tryggare i sitt ledarskap och självledarskap är ett stöd i form av ett abonnemang, ett s k ”klippkort”. 10 samtal som går att använda med valfri periodicitet under ett år – helt och hållet efter det individuella behovet, säger Barbara.

iTURN erbjuder klippkort på tre nivåer – medarbetarnivå, chefsnivå och executivenivå, dvs till chefer som leder chefer.

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Barbara Wennheden på 0730-77 49 03 eller till Marika Eklund på 0705-90 91 66