Professionellt samarbete – en effektfull insats

Håkan Björnqvist och Petra Flensburg är två av våra seniora konsulter inom iTURN som har sitt fokus i utveckling av organisationer, team, ledare och medarbetare. De har under första delen av 2021 avslutat några spännande uppdrag som vi inom iTURN benämner som Det professionella samarbetet.

Vi frågade Petra och Håkan om deras erfarenheter och rekommendationer till organisationer som vill stärka samarbetet inom exempelvis ett team men som eventuellt också behöver lösa en konflikt.

– Petra, berätta vad det professionella samarbetet är och varför det är viktigt?

Det professionella samarbetet är en insats som öppnar upp till dialog och ger konkreta verktyg för professionella dialoger och relationer när samarbeten skaver eller när det finns en konflikt.

Insatsen kan även användas i ett proaktivt syfte för att stärka samarbetet ytterligare i ett redan välfungerande team. Att arbeta för ett professionellt samarbete är viktigt på flera plan.

– Stärker relationen och tilliten till varandra

– Verktygen är effektfulla och skapar insikter – och samtalen fokuserar framåt

– Stärker en naturlig feedbackkultur framåt

– Ger goda förutsättningar för att förverkliga önskade teamresultat på ett mer effektivt sätt

– Håkan vad bidrar ni med och vad gör ni i ett uppdrag som detta?

Det vi bidrar med är ett tryggt stöd och en tydlig riktning framåt mot det professionella samarbetet. För att det ska vara lyckosamt berör vi även historiken och vad som behöver sägas kring det som varit. Hur har parterna kommit hit där de är idag. Var står parterna idag, samt vad behöver var och en ta ansvar för och göra för att komma vidare.

Vi lyssnar av de olika perspektiven som finns, samt plockar in aktuella verktyg för reflektion, kommunikation och feedback. Vi medlar och öppnar upp dialogen mellan de berörda parterna som tillsammans skapar sin ram för det professionella samarbetet framåt.

– Vad skulle ni ge som medskick för fler företag?

Icke välfungerande samarbeten och konflikter tar energi, det är välkänt. Det sägs att effektiviteten minskar med ca 40% för de direkt berörda i en konflikt. Det är dyrt att enbart reagera men inte agera för att lösa situationen så tidigt som möjligt. Det gäller att agera innan den lilla stenen i skon skaver till ett öppet sår.

Tre viktiga medskick från oss är

1. Skapa en naturlig feedbackkultur som har en god intention att göra varandra – och verksamheten – bättre! Ge feedback till varandra och inte om varandra. Det kan kännas obekvämt till en början, men det ger effekt och öppnar upp.

2. Reagera och agera i tid!

3. Be om hjälp internt eller externt – i tid – om ni behöver det!

Vill du ha kontakt med Petra och Håkan, eller arbeta proaktivt med ett professionellt samarbete som målbild, tveka inte att kontakta oss på iTURN så berättar vi mer om hur vi kan stötta just din organisation och ditt team i arbetet.

Vi ser fram emot att höra från dig!