…och sen då – att leda med hjärtat

Det är hög tid att ta ett nytt grepp om ledarskap utifrån ett emotionellt perspektiv. Efter att känslornas betydelse i beslutsfattande i flera hundra år har fått stå tillbaka till förmån för vårt intellekt behöver vi förstå och utgå från hela människan och använda oss av kraften i både förnuft och känsla.

Styrelser, bolagsledningar och chefer har möjlighet att förändra spelplanen om man på ett sant och uppriktigt sätt vill bidra till en bättre värld, med långsiktigt hållbara planer och strategier som kan kopplas till FNs globala mål. Allt talar för att med större kunskap om hjärtats och känslornas påverkan på oss människor kan vi nå mål vi inte trodde var möjliga.

Känslans påverkan på resultatet

Visste du att hjärtat sänder mer information till hjärnan än tvärtom? Hjärtat svarar på dina känslor oavsett hur de är. Negativa känslor som ilska, frustration, ångest eller att gå emot sig själv ger en oregelbunden hjärtrytm. Omvänt reagerar hjärtat på positiva känslor som uppskattning, omtanke, trygghet, kärlek och att följa sin inre sanna röst med regelbundna vågliknande rörelser.

Hjärtat påverkar alltså hur vi mår eftersom signalen från hjärtat går direkt till hjärnan som in sin tur informerar alla system och organ i vår kropp om vårt känslotillstånd, om vi har plus eller minus i påslaget av stresshormonet kortisol. Enkelt förklarat, det förstnämnda ökar stressnivåerna och därmed sjukskrivningar kopplade till psykisk ohälsa, det sistnämnda minskar dem och leder till ökad harmoni och naturlig arbetsglädje och motivation. Det ena minskar lönsamheten, det andra ökar den. Dagens förnuftsstyrda samhälle påverkar i hög grad våra stressnivåer och därmed lönsamhet, motivation och engagemang. Vi missar vi helt enkelt poängen med att förstå hela människans behov.

Nytt sätt att mäta

I förnuftsamhället mäter vi och mäter, men vad mäter vi egentligen? Ger det svar på hur välmående företaget är, på riktigt? Vad händer om vi börjar mäta och följa upp det som alltid betraktats som omätbart? Nya Zeeland är ett föregångsland som infört välmående-budget för att mäta vilken den långsiktiga effekten av politiska beslut har på landets medborgare.

Genom att införa ett nytt nyckeltal (KPI) kan just ditt företag vara föregångare vid nästa
årsredovisning. När emotionella välmående-index tar plats jämte vetenskapliga mätmetoder kan vi räkna med en transformation som påverkar i alla riktningar.

Vad vinner du eller ditt företag på att leda med hjärtat?

Du själv kan öka ditt välbefinnande och känsla av trygghet och mod genom några inledande enkla steg som ökar din självkännedom. Det leder till mer energi och bättre hälsa, och du känner dig mer harmonisk och mindre stressad. Förutom att du själv påverkas blir du en bättre ledare för andra.

Genom att förstå sig på principerna och leva efter dem kan vi skapa trygga, modiga och mer innovativa medarbetare som presterar extra av fri vilja och genuint engagemang. Skratt och glädje blir mer vardag än sällsynta företeelser, och såklart, i ett sådant klimat minskar sjukskrivningar, produktionsbortfall blir lägre och personalen stannar kvar. Kunskap om detta och en ökad människokännedom hos ägare, styrelser och ledning blir allt mer avgörande för långsiktig lönsamhet och hållbarhet.

Vill du vara med och påverka dig själv eller ditt företag? I nästa artikel berättar vi HUR du gör och hur iTurn kan bidra med för att du ska lyckas, personligen eller med ditt företag.

* Konsten att leda med hjärtat, Charlotte Hagö, Milci AB