Nu kickar iTURN igång Innergi Malmö tillsammans med Innergi Labbet!

iTURNs vision är att skapa ett hållbart arbetsliv. Hållbarhet ur flera olika perspektiv, där den mentala hållbarheten är en. Mental hållbarhet är en viktig förutsättning för ett hållbart arbetsliv. Och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

FN uppmanar till ökad förståelse kring den mentala hälsan och betonar att detta inte bara är ett mål i sig utan en förutsättning för all hållbar utveckling – för individen, arbetslivet och för samhället i stort.

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att bli långsiktigt hållbara människor behöver vi arbeta med vår inre energi – vår innergi. Vi behöver optimera vår hjärna, säkra vår prestation och öka vårt välbefinnande.

Tillsammans med Innergi Labbet i Lund har vi tagit initiativ till Innergi Malmö, ett program för att skapa goda mentala vanor för den hållbara människan i en hållbar värld. Initiativet är vårt bidrag till Agenda 2030 och FNs Globala Mål för Hållbar Utveckling.Bakom Innergi Labbet står dess grundare, slow-aktivisten och innergi-spridaren, Trine Grönlund.

Under 2 år har Trine drivit Innergi Lund, där 300 ledare och medarbetare i Lund uppgraderat sitt mentala operativsystem för att hitta vägen till en roligare och mer mentalt hållbar vardag. Tack vare ett unikt samarbete med iTURN öppnas programmet nu upp även i Malmö.

”Genom mitt arbete vill jag bidra till ett mer humant och mentalt hållbart arbetsliv och därmed en stad och en region med fler engagerade, glada och medvetna medmänniskor och medarbetare. En win-win-win för samhälle, näringsliv och individ” säger Trine Grönlund på Innergi Labbet.

”För att skapa förutsättningar för hållbart ledarskap och medarbetarskap har vi alltid först säkrat engagemang, delaktighet, arbetsglädje och egenansvar i verksamheten. Det är samma filosofi vi nu tar med oss in i Innergi Malmö. Det ska bli fantastiskt roligt att göra denna resan tillsammans med alla nya innergister” säger Heléne Weise Palmlund, projektledare för Innergi Malmö på iTURN.

Än viktigare är det med mental hållbarhet för att kunna hantera situationer och förändringar långt utanför oss själva. Covid-19 har förändrat massor men en sak är säker, vikten av mental hållbarhet har blivit än viktigare.

Innergi Malmö-programmet startar under hösten 2020 och pågår under 2 år. Läs mer om programmet på https://www.www.iturnab.se/innergi-malmo/

Under våren genomför vi informationsträffar, både analogt och digitalt, för HR och ledare som är intresserade av att ge sina medarbetare och avdelningar möjlighet att deltaga i programmet. Vill du deltaga i en sådan träff, hör av dig till oss!