iTURN i fortsatt samarbete med Trygghetsstiftelsen. Här är vi!

Tygghetsstiftelsen är en av flera svenska organisationer som erbjuder stöd vid omställning. Trygghetsstiftelsen vänder sig till medarbetare som är statligt anställda och som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist eller har en tidsbegränsad anställning som är på väg att löpa ut.

iTURN har nu tecknat avtal om förnyat förtroende och vi kommer via våra duktiga karriärkonsulter fortsätta erbjuda Trygghetsstiftelsens kunder stöd med att formulera sitt nuläge och sitt önskade läge, sin OAS, dvs sin Optimala ArbetsSituation, sina styrkor och sina utvecklingsområden. Vi kommer att fortsätta dela med oss av vår erfarenhet kring kanalerna till ett nytt jobb, öppna upp våra nätverk och träna kunderna i intervju- och presentationsteknik. Allt för att öka deras jobbmöjligheter på arbetsmarknaden.

Vi utgår från individens behov och målet är alltid att kunden ska hitta ett nytt jobb eller annan sysselsättning så fort som möjligt. 8 av 10 som kommer från en tillsvidareanställning brukar hitta en lösning innan uppsägningstiden är slut. Under 2019 fick 80 procent av de tillsvidareanställda ett nytt jobb eller annan lösning innan uppsägningstidens slut och 82 procent av de tidsbegränsat anställda fick en lösning inom nio månader från det att anställningen löpte ut. iTURN har i högsta grad bidragit till kundernas framgång, vilket vi är oerhört stolta över.

iTURNs karriärkonsulter i detta uppdrag är Marika Eklund, Barbara Wennheden, Petra Flensburg, Anders Henriksson, Björn Olsson och Martin Tufvesson – alla med lång erfarenhet av att stötta individer som vill karriärutveckla sig i en ny riktning.

Vi ser fram emot ett spännande samarbete där vi kan vara med och göra långsiktig skillnad. För ett hållbart arbetsliv. Nu kör vi!