iTURN delar ut Take Away Inspirationskassar för ett gott ledarskap på distans tillsammans med Handelskammaren i Malmö

Ledarskapet under Corona skiljer sig egentligen inte på något sätt från ledarskapet före Corona. Inte heller från vad som kommer efter Corona. Ledarskapet under Corona behöver bara förstärkas i alla sömmar. Bli tydligare. Bli skarpare. Och ännu modigare. Och framförallt behöver ledaren slipa på sina sinnen lite extra, framförallt i ett ledarskap på distans, där hen inte möter sina medarbetare i korridoren varje dag.

I en förändring – och definitivt under en kris – är det viktigaste för ledaren

1 Närvaro Närvaro Närvaro
2 Lyssna Lyssna Lyssna
3 Fråga Fråga Fråga

Vi brukar kalla det 3 X 3-modellen.

Att vara närvarande behöver inte innebära fysiskt närvarande. Jag kan vara extremt närvarande – eller härvarande som vi brukar säga – fast jag befinner mig på andra sidan jordklotet. Det är inte det geografiska avståndet som avgör närvaron.

Att lyssna med ännu större öron är också oerhört viktigt. Lyssna på det som sägs. Och det som inte sägs. Lyssna på nyanser. Och sätt ord på det du hör. Visa att jag är härvarande och genuint intresserad.

Och – att våga ställa öppna frågor utifrån det jag ser och hör. Vara modig nog att göra det. Och agera på det jag hör.

Att medarbetaren känner närvaro, blir sedd och hörd kan dämpa ångesten och oron. Att jag inte bara hör utan lyssnar och försöker svara, tar dialogen, är oerhört viktigt.

Detta och lite till pratade vi om igår under Handelskammarens blixtinkallade webbinarium om att Leda på distans, där iTURNs konsulter Barbara Wennheden och Håkan Björnqvist fick förmånen att dela ut Take Away Inspirationskassar till deltagarna.

Kassarna fylldes med fem grundingredienser för ett gott och inspirerande ledarskap på distans och kompletterades med två kryddor för att lyfta rätten till högre höjder. Det handlade om vikten av att vara tydlig med riktningen och varför man gör det man gör, att utarbeta tydliga spelregler för hur man skall jobba tillsammans och vara mot varandra, att delegera utan att dumpa, att bemöta medarbetarna likvärdigt men inte lika och så huvudingrediensen – att känna tillit till sina medarbetare.

Kryddorna handlade om att begära kvitto så att man är överens om vad det är man har kommit överens om, har samma bild och att man följer upp, ger och efterfrågar feedback kontinuerligt.

Slutligen uppmanades deltagarna att lägga till sin egen personliga touch, sitt personliga ledarskap för att skapa den magi som gör rätten autentisk och äkta och middagsbordet en plats där medarbetarna trivs och vill komma tillbaka till.

Avslutningsvis delade Johan Krantz, COO på företaget Get Accept med sig av sina konkreta erfarenheter kring att omvandla en kontorsbaserad verksamhet ”från line till online”, när 105 medarbetares arbete ställdes om till ett arbete från hemmet. Många praktiska tips delade han också kring hur man bibehåller engagemanget i ett utspritt team. Det handlar om allt från gemensamma in- och utcheckningar till gemensamma luncher och afterworks med quiz och gemensamma utmaningar. Den största framgångsfaktorn ligger dock i tydligheten kring de gemensamma målen, kontinuerlig uppföljning och ett närvarande och tillgängligt ledarskap med stora öron för att fånga upp eventuella känslor som rädsla, oro och frustration och kunna möta dem och agera på dem direkt.

Så – en ömsesidigt spännande förmiddag, både tekniskt, teoretiskt och praktiskt.

Det får vi göra om. Helt enkelt.