Hur kan vi få våra arbetsgrupper att bli högpresterande team? Välkommen till iTURNs frukostmöte 26 februari i Turning Torso

Effekter av ökad kunskap om grupputveckling och möjlighet att skapa effektiva team

Det finns många goda skäl att investera tid och energi i att utveckla organisationens arbetsgrupper till högpresterande team. Det primära skälet är förstås effektivitet. Välfungerande team är helt enkelt mer produktiva. Men ett annat argument blir allt intressantare i takt med arbetslivets ökade krav. Välfungerande team med ett öppet och konstruktivt samtalsklimat ökar engagemanget, gör människor glada och friska och bidrar till ett hållbart arbetsliv.

Vår tids chefer behöver ha en klar bild av medarbetarnas hälsa, motivation och känsla av mening. Men av ännu större betydelse är sannolikt att medarbetarna själva också ökar sin kunskap om gruppdynamik och hur de kan bidra till att deras grupp utvecklas till ett högpresterande team.

God grupputveckling kommer av tydliga ramar och en tydlig målbild samt av konstruktiva samtal om arbetsmetoder och beslutsfattande. Att förstå detta samt att grupputveckling sällan är konfliktfri, hör till den grundläggande kunskapen om gruppdynamik, en kunskap som således alla grupper har glädje och nytta av.

—————-

Tillsammans med seniorkonsult Lars Berglund kommer vi att dela med oss av konkreta verktyg och metoder som bygger på Susan Wheelans välkända forskning samt hennes IMGD-teori, hennes modeller och verktyget GDQ som mäter en grupps effektivitet över tid.

Vi kommer att tala om hur förhållandevis små insatser kan få stor effekt och där alla i gruppen kan bidraga.

Upptäck hur du och dina kollegor kan utveckla de grupper ni verkar i och få insikt hur kunskaperna kan bidra till bättre resultat och arbetsglädje.

Välkommen till iTURNs frukostmöte
onsdagen den 26 februari i Turning Torso, Lilla Varvsgatan 14 i Malmö

Vi inleder med frukost och mingel kl 07.45. Föredraget startar kl 08.15 och är slut kl 09.30

Antalet platser är begränsade. Anmäl dig snarast, dock senast den 13 februari, via mail till info@iturnab.se

Seminariet är kostnadsfritt men en no show-avgift om 250 kr utgår om avanmälan inte skett senast 2 dagar före seminariet.

VARMT VÄLKOMMEN