Fyra framgångsfaktorer som kommer att göra dig till vinnare över Corona

 

Den pågående Coronakrisen har haft både dramatiska och tragiska konsekvenser för många människor över hela världen. Ingen såg detta komma. Hela samhällen har stängts ner, människor har tvingats till isolering och ekonomier har försatts on hold. Vårt svenska samhälle är inget undantag. Vi har ingen immunitet mot det som sker, varken mot viruset i sig eller mot effekterna och konsekvenserna av det.

Självklart är det den humana aspekten som är primär i det som pågår. Och samtidigt går det inte att bortse från de tuffa ekonomiska konsekvenserna i pandemins fotspår, inte minst för dig som driver företag och har ett arbetsgivaransvar.

Här och nu behöver företag och organisationer snabbt ställa om sin verksamhet. Inte stänga ner, inte ställa in all verksamhet, inte ge upp och stänga ner, utan ställa om. Det vi gör nu kommer att påverka det som händer sen. Om vi skall gå ut ur det som förlorare eller som vinnare. När vardagen efter Corona tar vid. För det kommer en vardag. Den kommer att se annorlunda ut än den gör nu. Vi kan inte sia om hur annorlunda. Men det vi vet med all säkerhet är att det där ”normalläget” som många längtar till inte kommer att komma tillbaka. Det kommer ett nytt läge, men inget normalläge.

Du kan inte kontrollera det som sker just nu.
Du kanske inte heller kan påverka det fullt ut i den riktning du skulle vilja.
Men som företagare och arbetsgivare kan du förbereda dig för det nya läget genom att

1 Värna om dina medarbetare
Kommunicera. Lyssna, både på det som sägs och det som inte sägs. Var när- och härvarande. Informera, tänk på att all information är bättre än ingen alls. Visa medmänsklighet och intresse för vad dina medarbetare tänker och känner just nu. Ställ frågor. Öppna frågor. Utan att värdera. Var tydlig, med förväntningar och med ansvar- och befogenheter. Var också noga med att ta reda på vad dina medarbetare behöver, vilka deras drivkrafter är och vad som motiverar dem att trampa på gasen när alla bromsar. Kompetensutveckla i den mån det går. Medarbetarna skall ju vara med även i det nya läget, som inte är normalläget.

2 Skapa förutsättningar för samarbete
Riv barriärer och silos. Tillsammans är det som kommer att göra er till vinnare. Skapa förutsättningar för samarbete över gränserna. Mellan chefer och medarbetare. Över avdelningsgränserna och teamen. Bort med all politik och prestige. Lyssna på varandra. Var kreativa tillsammans. Ställ krav på varandra. Uppmuntra varandra. Stanna upp emellanåt. Dela sorg och oro. Fira segrar tillsammans, stora som små. Skratta med varandra. Bygg en kultur baserad på engagemang och egenansvar. Där det är okey att göra fel. Så länge man lär sig någon av det. Och gör om och gör rätt.

3 Utvärdera alla möjligheter att rädda företaget genom att öka intäkterna och sänka kostnaderna
Var transparent med bolagets utmaningar. Involvera medarbetarna. Lyssna på de idéer som kommer upp. Skapa engagemang och en känsla av ”vi”. Informera om läget och förändringar på vägen. Uppmana till kreativitet. Tänk annorlunda. Tänk nytt. Var modiga. Tillsammans. Tillåt lite galenskap. Våga göra fel. Skapa en gemensam känsla av ”nu-kavlar vi-upp-ärmarna” och ”vi-skall-lyckas-tillsammans”. Och igen, kom ihåg att fira. Även myrstegen. Skapa en krismedvetenhet hos hela företaget. Och samtidigt en tilltro till att det finns en framtid att längta till. Den kommer se annorlunda ut. Men den finns där.

4 Nyttja den hjälp och det stöd som du kan få av stat och samhälle
Håll dig uppdaterad kring de olika stödpaketen när de kommer. Ha koll på arbetsrätten. Den gäller även under Coronatider. Och har du inte koll, se till att ta hjälp och stöd av de som har koll. Kanske möjligheten till korttidsarbete för personalen, sänkningen av arbetsgivaravgifterna och kompetensutveckling under permitteringstiden kan ge dig det andrum du behöver och skapa förutsättningar för att fallet inte skall bli så smärtsamt. Det är kanske det som krävs för att du skall kunna rädda affärerna. Och hela företagets framtid.

Behöver du stöd i dessa frågor eller förbereda olika handlingsalternativ hjälper vi dig gärna här och nu. Detta är vår spetskompetens och vi har duktiga konsulter inom verksamhetsutveckling, förändringsledning, ledarskap och medarbetarskap.

Våra HR-konsulter är dessutom pålästa på de möjligheter som staten och samhället erbjuder för att du skall övervinna de svårigheter och utmaningar av krisen som lurar runt hörnet. Så att du kan behålla kompetensen i bolaget, rädda affärerna och gå ut som vinnare på andra sidan.

Hör av dig om du behöver vårt stöd. Vi finns bara nåra knapptryckningar bort.

Barbara Wennheden, VD på iTURN