Från fosterställning till framstupa sidoläge. Men sedan då?!

Från mitten av mars kröp många organisationer in i fosterställning, av förklarliga skäl. Jag minns så väl hur jag genomförde ett inspirationsseminarium på fredagen och när måndagen kom så hade majoriteten av Sveriges arbetsplatser avfolkats. Medarbetare runt om i landet ombads att stanna hemma och vi intog en avvaktande inställning, använde strykbrädor som datorbord i köket, och hamstrade förnödenheter, bland annat toalettpapper. Jo, minns ni, så var det faktiskt. Mentalt ställde jag in mig på att vårens uppdrag med organisationers ledare & medarbetare var bortblåsta, fosterställningen var nära förestående även för mig.

Våren fortsatte med digital teknik, möten som bokades och genomfördes via mer eller mindre stabila nätverk. Vi lärde oss att använda ett antal olika tekniska plattformar och hemarbete blev det nya normala. Det började även sakta erbjudas stöd till företag och organisationer från staten. Vi som inte var tvungna att likvidera företag befann oss fortfarande i permitteringsfasen och fosterställning, sakta, sakta på väg till framstupa sidoläge och kortsiktig överlevnad.

Allting sköts på framtiden

Det mesta sköts till ”efter semesterperioden”, tyvärr även insikten om att behöva stärka distansledarskapet och medledarskapet. Hur ska vi tillsammans lyckosamt driva verksamheten framåt och uppåt? Det tar vi tag i efter sommaren…

Sommaren kom med restriktiva skolavslutningar, semester i närområdet eller isolerat i smågrupper. Våra äldre var fortsatt isolerade, och sjukvården gick fortfarande på högvarv. Semester men bara få sommarjobb för de unga och fler insatser för utsatta branscher. Semester med tid till reflektion och möjlighet till att agera – vad kan vara nästa steg efter framstupa sidoläge?

De företag som har kraften att samla ledarskapet och medledarskapet på alla nivåer för att inte bara resa sig upp, utan studera terrängen, ta ut en ny riktning och vandra nya vägar, kommer ha stora fördelar framöver!

Är medarbetarna er viktigaste tillgång?

Nu mer än någonsin är begreppet ”medarbetarna är vår viktigaste tillgång” högaktuellt. Det är nu det är dags att visa att ni menar allvar. Det är nu ni ska ta steget från framstupa sidoläge till en tydlig framåtrörelse för hela organisationen, genom att kompetensutveckla så att det gör skillnad. Se till att ni inte tappar fart och konkurrenskraft.

Hur gör din organisation för att ta nästa steg upp ur framstupa sidoläge?

iTURN arbetar just nu med att stärka våra kunders ledarskap och medarbetarskap inom deras organisationer, genom både digitala och fysiska workshops. Det som fungerar bäst för varje organisation. Vi gör det genom individuell coaching men också genom insatser som fokuserar på att skapa engagemang och medledarskap som skapar resultat på riktigt. Med självledarskapet och det viktiga samspelet mellan chefer och medarbetare som grund.

Håkan Björnqvist
Seniorkonsult inom förändringsledning på iTURN