Ut ur organisationen

Förändra, avveckla, karriärutveckla. Behöver du göra personalförändringar i organisationen? Vill du skapa möjligheter för dina medarbetare att kunna gå vidare i karriären? Arbetsgivare och medarbetare tvingas ibland gå skilda vägar. Du kan som arbetsgivare stärka ditt varumärke genom att välja att skapa goda ambassadörer i omställningsprocessen och erbjuda dina medarbetare en möjlighet till en ny karriär och framtid. iTURN kan vara din strategiska partner genom förändringsprocessen.

Executive Outplacement

I en global, konkurrensutsatt marknad med ständiga behov av anpassning och förändring ändras villkoren för verksamheten och organisationen. Dessa förändringar medför nya krav på medarbetarna. Men de innebär också nya krav på ledarna i organisationen. Ledarskapet blir mer och mer komplext. Uppsägningar av chefer på alla nivåer har blivit en del av vardagen. Inte för att de inte duger utan för att organisationen just där och då kanske har behov av en annan typ av chef med en annan typ av ledarskap.

Omställning / Outplacement

Vi lever i en tid där förändring är en självklarhet och sker mycket snabbt. Den ständigt pågående digitaliseringen är en trend som t ex medför anpassning och nya utbildningsbehov på arbetsmarknaden. Organisationen förändras, behoven förändras, så även yrkesroller. Det är inte möjligt för oss att välja förändring. Däremot kan vi välja att genomföra förändringen på bästa sätt, för organisationen, för medarbetare och chefer och för samhället i stort.

Karriärprogram

Ibland känner man som medarbetare att det är dags att gå vidare i karriären – det kan vara för att man har valt det av egen fri vilja eller för att en förändring på arbetsplatsen och i organisationen kräver det. Eller så kan det helt enkelt vara så att man bara känner att det är dags att göra en kompetensväxling för att kunna öka sina möjligheter på en framtida arbetsmarknad.

Du kan som arbetsgivare erbjuda din eller dina medarbetare ett Karriärprogram där de får möjlighet att utforska olika vägar för en kommande karriär. Det kan handla om att röra sig inom organisationen eller lämna organisationen.

Stöd vid förändring, förhandlingar och MBL

Förändring är en förutsättning för utveckling. Förändringsarbete är därför en självklar del av vardagen för både HR-organisationen och för alla chefer och ledare i organisationen. En chef och ledare behöver kunna hantera både små och stora förändringar.

För att lyckas behöver man som chef och ledare känna till hur förändringsprocesser brukar fungera, t ex att förändringsprocesser är oförutsägbara, att förändringsarbete tar tid, att förändring nästan alltid möter motstånd och att alla medarbetare är individer med olika behov och därför reagerar på förändring på olika sätt.