Vår metodik

Nyheter

Datum

Vår metodik

Vår metodik

iTURN arbetar med evidensbaserade, enkla, vardagsrelaterade och över tiden hållbara modeller och verktyg. De stödjer sig på många års vetenskaplig forskning kring individers, gruppers och organisationers utveckling. En del av modellerna är egenutvecklade och framgångsrikt beprövade, vilket gör dem unika i iTURNs modellportfölj.

Vi tror på förädling av det som fungerar. Förändring är inte ett självändamål. Genom att identifiera, förstärka och finjustera det som fungerar och är framgångsrikt i din organisation och hos dina medarbetare kan ni snabbare åstadkomma den förändring ni önskar.

Vi arbetar med en framgångsrik faciliteringsteknik som bygger på aktivt lärande, korta teoripass och mycket reflektion – individuellt och i grupp. Erfarenhetsutbyte och träning baserad på arbetsrelaterade verkliga case samt hemuppgifter med träning i vardagen är en viktig del i lärandet.

Upplevelsebaserad träning av våra modeller och verktyg förstärker lärandet ytterligare – både under utbildningen och i din vardag.

Vi lyssnar, vi inspirerar och utmanar dig för din personliga utveckling, till nytta för verksamheten.

iTURNs framgång ligger just i metodiken och genomförandet av våra workshops, seminarier och utbildningar vi bistår även med personalutveckling.