Stöd vid förändring, förhandlingar och MBL

KONTAKTPERSON

Förändring är en förutsättning för utveckling. Förändringsarbete är därför en självklar del av vardagen för både HR-organisationen och för alla chefer och ledare i organisationen. En chef och ledare behöver kunna hantera både små och stora förändringar.

För att lyckas behöver man som chef och ledare känna till hur förändringsprocesser brukar fungera, t ex att förändringsprocesser är oförutsägbara, att förändringsarbete tar tid, att förändring nästan alltid möter motstånd och att alla medarbetare är individer med olika behov och därför reagerar på förändring på olika sätt.

iTURN kan erbjuda dig som kund ett både strategiskt och operativt stöd genom en hel förändringsprocess i samband med t ex avveckling och personalnedskärningar. Vi stöttar dina chefer och ledare igenom medarbetarprocessen och medarbetarna igenom sin personliga förändringsprocess. Det kan vara nödvändigt för att verksamheten skall vara fortsatt effektiva, ha ett fortsatt målfokus och för att bibehålla engagemanget på en hög nivå så att produktiviteten kan bibehållas.

Våra erfarna, professionella och affärsnära HR-konsulter ger dig råd och stöd i olika HR-processer, som t ex i omställning och outplacement och kan även gå rakt in och förhandla med de fackliga organisationerna åt eller tillsammans med dig.

Arbetsgivarens förmåga att hantera förändringsprocessen bedöms starkt utifrån hur man tar hand om de medarbetare som tvingas lämna organisationen. Men det är lika viktigt hur man tar hand om de medarbetare som skall vara kvar. Ledarskapet genomgår en stark prövning i sådana förändringssituationer.

iTURN kan bidra med både kunskaper och gedigen erfarenhet genom hela förändringsprocessen, från planering till genomförande och uppföljning. Det kan handla om

  • Planering av processen tillsammans med VD, HR och ledningsgrupp
  • Stöd i utformande av kommunikationsplan
  • Stöd vid genomförande av processen.
  • Chefsstöd – utbildning och stöd till chefer som ska delta i processen, t ex svåra samtal
  • Utarbeta en strukturerad och professionell omställningsprocess
  • Leverera omställningsprogram till berörda chefer och medarbetare
  • Genomföra karriärseminarier till medarbetare och chefer i omställning
1

Karriärprogram

Omställning / Outplacement

 

 

 

 

 

Executive Outplacement

 

 

 

Stöd vid förändring, förhandlingar och MBL