Executive Outplacement

KONTAKTPERSON

I en global, konkurrensutsatt marknad med ständiga behov av anpassning och förändring ändras villkoren för verksamheten och organisationen. Dessa förändringar medför nya krav på medarbetarna. Men de innebär också nya krav på ledarna i organisationen. Ledarskapet blir mer och mer komplext. Uppsägningar av chefer på alla nivåer har blivit en del av vardagen. Inte för att de inte duger utan för att organisationen just där och då kanske har behov av en annan typ av chef med en annan typ av ledarskap.

Vi erbjuder chefer på alla nivåer – mellanchefer, chefer som ingår i en ledningsgrupp eller chefer på koncernnivå en möjlighet att ta nästa kliv i karriären.

Ett outplacementprogram kan variera i både innehåll och längd. Det är anpassat till både situation och individ. Det kan vara 3 eller 6 månader och ibland upp till både 1 år och 2 år.

Outplacementprogrammet är utformat som ett ordinarie Omställningsprogram med tillägg av några extra moduler

  1. Ledarskap
  2. Förändringsledning
  3. Kommunikation och retorik

En erfaren och rutinerad karriärkonsult tillsätts som huvudkonsult för Outplacementprogrammet och har samtidigt ett helt team av duktiga konsulter med olika specialistkompetenser knutna till sig och programmet. Behöver chefen utveckla sitt styrelsearbete får hen möjlighet till det via ett av våra styrelseproffs. Har chefen tankar på att starta eget bolag kan en rutinerad starta eget-konsult utmana samt ge tips och idéer.

Våra konsulter är aktiva i många affärsnätverk och har stort kontaktnät inom search och rekrytering men också inom olika ledande befattningar i det skånska näringslivet. Vi har därför möjlighet att öppna många dörrar när behov uppstår.

Efter tillträde av ny tjänst erbjuder vi ytterligare några samtal i form av en s k onboarding där chefen erbjuds ett samtalsstöd som påskyndar möjligheten att snabbare komma in i arbetet, bli effektiv och börja leverera i enlighet med sitt nya uppdrag.

1

Karriärprogram

Omställning / Outplacement

 

 

 

 

 

Executive Outplacement

 

 

 

Stöd vid förändring, förhandlingar och MBL