Seminarier & Workshops

Våra konsulter är ofta anlitade som inspiratörer vid seminarier, workshops och föreläsningar både på företag, gymnasieskolor, universitet och högskolor i bl a ämnen som:

 

 • Engagerat medarbetarskap – hur svårt kan det vara?
 • En effektiv rekryteringsprocess – rätt person på rätt plats
 • Den kompetensbaserade intervjutekniken, ett strukturerat sätt att ställa frågor på
 • Ditt professionella varumärke som en del av företagets varumärke
 • Nyttan med Assessment Centers i samband med urval och rekrytering
 • Medledarskap, men hur gör man i praktiken?
 • Självledarskap, vadå då?
 • Coachande ledarskap
 • Coachande medarbetarskap
 • Ny som chef
 • Leda utan att vara chef
 • Distansledarskapet i den globala organisationen, vem ansvarar för vad?
 • Samspel i det virtuella rummet
 • Att leda medarbetare i det virtuella rummet
 • Leda analogt i en digital värld
 • Att vara ledare i med- och motgång
 • Hur man får med sig organisationen i förändring
 • Ledarforum, olika inspirerande frågeställningar
 • Medarbetarforum, olika inspirerande frågeställningar

 

 

 • Bygger du huset genom att börja med taket?
 • Presentationsteknik och retorik
 • Inspirerande presentationer i det virtuella rummet
 • Omställningsprocessen i samband med personalförändringar
 • Omställningsrelaterade seminarier,  t ex ansökningshandlingar, dolda jobb, kanaler till en ny karriär, intervjuteknik
 • Hur du skapar ambassadörer i organisationen i en omställningsprocess
 • Arbetar du med det du kan eller det du brinner för?
 • Var finns de dolda jobben?
 • LinkedIn, varför det och hur ökar jag min synlighet?