A R U B A

KONTAKTPERSON

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med och implementera alla processer du behöver i din organisation inom ramen för ARUBA-modellen. ARUBA är en allmänt vedertagen modell inom HR som beskriver de olika delarna inom arbetslivs- och kompetensförsörjningscykeln. ARUBA står för Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla.

Många talar om Talent Management när de pratar om ARUBA-processen. Vi pratar hellre om Kompetensförsörjning, då en viktig del i vår filosofi är att vi ser att alla människor är talanger och har sina specifika talanger. När de får möjlighet att följa sina drivkrafter. Och under rätt förutsättningar. Läs mer under Karriär.

Att attrahera och rekrytera rätt kompetenser är det många organisationer som förstår värdet av. Att ha en bra onboardingprocess är det också många som förstår. Men vad händer sedan? När onboardingprocessen är slut? Om medarbetarna inte känner att de utvecklas och är i sin Optimala ArbetsSituation, sin OAS? (Läs mer om OASEN under Engagemang). Då kommer de att lämna organisationen, ibland lika snabbt som de kom. Att rekrytera om på nytt är oerhört kostsamt för organisationen, både i tid, energi och pengar. Därför är det viktigt att arbeta med de faktorer och processer som gör att vi utvecklar och behåller medarbetarna i organisationen.

Sen finns det lägen när man kommer fram till att det av olika skäl är lämpligt att medarbetaren lämnar organisationen och går vidare i sin karriär, en karriär utanför organisationen. Då är det minst lika viktigt att avveckla på ett bra sätt, ett sätt som är till gagn för både organisationen och den enskilda individen. Med välvilja, generositet och proffsighet. Det skapar möjligheter för medarbetaren att lämna som en god ambassadör. 

Att avveckla med en bra offboardingprocess är alltså minst lika viktigt som att rekrytera med en bra onboardingprocess.

ARUBA-processen leder oss runt hela kompetensförsörjningscykeln och är därför viktig som utgångspunkt i HRs strategiska kompetensförsörjningsarbete.

Vi kan erbjuda det stöd ni behöver för att utveckla effektiva ARUBA-processer i er organisation. Antingen i en konsultinsats genom överenskomna timmar eller genom interimstöd av en av våra duktiga HR-konsulter.

A R U B A

HR Interim

Arbetsrätt och stöd i förhandlingar

Rekrytering inom hela HR-området

Rekrytering av HR-kompetens till bolagsstyrelser

Strategisk kompetensförsörjning

Kompetensbaserad rekrytering

Assessment Centers