Strategisk kompetensförsörjning

KONTAKTPERSON

iTURN hjälper och erbjuder stöd till dig och din verksamhet att utveckla långsiktiga och hållbara strategier, för att rekrytera och utveckla rätt kompetenser till och i organisationen.

Här kan vi hjälpa dig att identifiera de kompetenser som är nödvändiga och kommer att bli nödvändiga i framtiden för att ni skall kunna nå och överträffa era affärsmål, uppnå visionen och skapa en långsiktig lönsamhet och framgång för er verksamhet.

Vi har verktyg för att identifiera era såväl kärn- som nyckelkompetenser för att bli en fortsatt framgångsrik organisation.

A R U B A

HR Interim

Arbetsrätt och stöd i förhandlingar

Rekrytering inom hela HR-området

Rekrytering av HR-kompetens till bolagsstyrelser

Strategisk kompetensförsörjning

Kompetensbaserad rekrytering

Assessment Centers