Rekrytering inom hela HR-området

KONTAKTPERSON

Att hitta den rätta matchningen mellan din organisation, era behov och våra kandidaters önskemål och kompetenser är vår kärna. Vi gör det som krävs för att undersöka vad som skulle behövas för att kandidaten skall komma i sin OAS, sin Optimala ArbetsSituation i just din organisation. (Läs mer om OASen under Engagemang)

Vi genomför rekryteringar på alla befattningar inom HR-området och har i vårt breda kandidatnätverk god tillgång till seniora personer med stor erfarenhet inom HR.

A R U B A

HR Interim

Arbetsrätt och stöd i förhandlingar

Rekrytering inom hela HR-området

Rekrytering av HR-kompetens till bolagsstyrelser

Strategisk kompetensförsörjning

Kompetensbaserad rekrytering

Assessment Centers