Rekrytering av HR-kompetens till bolagsstyrelser

KONTAKTPERSON

Idag har det blivit en sanning (med modifikation i vår mening, men dock) att kompetensbristen är det största hotet för organisationens utveckling, tillväxt och framgång. Dessutom ersätts människor i många funktioner av artificiell intelligens, s k AI (Artificiell Intelligence). Allt för att förenkla, modernisera, effektivisera och skapa meningsfullhet för människorna i våra organisationer.

Tillväxt blir en större och större utmaning. Det gör att vi behöver bli än mer noggranna i rekryteringen av framtidens medarbetare. Vi behöver titta på egenskaper som – ännu så länge – inte kan ersättas med automation. Egenskaper som gör människor unika.

HR är den funktion i bolaget som har mest erfarenhet av att hantera de strategiska nyckelområdena:

  • Attrahera, bemanna och rekrytera medarbetare
  • Kompetensutveckla och behålla medarbetare samt identifiera nyckelpersoner
  • Utveckla flexibla och agila arbetssätt
  • Mäta engagemang och prestation
  • Karriärutveckla människor, inom organisationen och vidare ut ur organisationen
  • Optimera personalkostnader
  • Vidareutveckla och successionsplanera för framtiden

Så – hur skall företagen skapa bäst förutsättningar för att lyckas inom dessa strategiska områden?

Genom att se till att HR får en självklar plats i bolagens styrelser. HR-frågorna får en avgörande strategisk betydelse för bolagens konkurrenskraft och framgång. Vilket fler och fler företag har förstått nödvändigheten av. Vilket är glädjande.

Samtidigt har HR har ett jobb att göra för att skapa det nödvändiga utifrån- och- in-perspektivet i sin vardag och på det sättet komma närmare verksamheten och affären, bl a för att förstå hur den pågående digitala transformationen påverkar processerna och affären. HR kan med andra ord också själva se till att de får en självklar plats i styrelserummet.

Här kan vi erbjuda kandidater till styrelseposter för de bolag som är framsynta och ser att styrelsen behöver säkra sin strategiska kompetens inom HR.

A R U B A

HR Interim

Arbetsrätt och stöd i förhandlingar

Rekrytering inom hela HR-området

Rekrytering av HR-kompetens till bolagsstyrelser

Strategisk kompetensförsörjning

Kompetensbaserad rekrytering

Assessment Centers