Arbetsrätt och stöd i förhandlingar

KONTAKTPERSON

Flera av våra konsulter har en djup kunskap och stor erfarenhet av arbetsrättsliga frågor. Det innebär att vi kan ge dig stöd både kring vad lagen säger och i praktisk handling.

Exempelvis kan det handla om hur du som arbetsgivare behöver genomföra förhandlingar med fackliga organisationer oavsett om företaget har kollektivavtal eller ej. Facklig samverkan och MBL-förhandlingar är viktiga att genomföra och oftast enklare att genomföra om det blir rätt från början.

Vi kan också supportera och utveckla era grundläggande kunskaper inom arbetsrätten så att ni vid nästa tillfälle lättar kan klara det på egen hand.

Strategisk kompetensförsörjning

HR Interim

Arbetsrätt och stöd i förhandlingar

Rekrytering inom hela HR-området

Rekrytering av HR-kompetens till bolagsstyrelser

Strategisk kompetensförsörjning

Kompetensbaserad rekrytering

Assessment Centers