Interim förändringsledning

KONTAKTPERSON

Ibland räcker det inte att förädla, förstärka och finjustera. Kanske är en större organisationsförändring nödvändig där ni behöver se över er vision, mission, kultur och värdegrund.

Då kan våra konsulter med lång och gedigen erfarenhet av förändringsarbete i både små och stora organisationer, inom offentlig verksamhet och inom näringslivet, komma in och stötta er ledning och era enskilda chefer, ledare och medarbetare i processen. Det gör vi genom att erbjuda verktyg och modeller som skapar tillit, trygghet och lugn i organisationen och för processen snabbare framåt.

Vi kan göra det både inhouse, genom att erbjuda en interimlösning där konsulten finns med i organisationen under hela förändringsprocessen som en katalysator.

Vi kan också göra det genom att erbjuda externa program för förändringsresan, där våra konsulter arbetar i nära samarbete med ledningen under en längre, överenskommen, tid.

Ingen organisation är hjälpt av att initiativet dör när konsulterna lämnar. Det vore slöseri med både resurser, kraft, energi – och pengar. Vår grundfilosofi är därför att vi vill göra organisationen självständig och oberoende av oss som konsulter. Det betyder att vi i början av utvecklingsinsatsen är nära och närvarande, för att så småningom, när vi har hjälpt till att bygga in en självkänsla och styrka i organisationen och givit er de verktyg ni behöver, fasa ut oss själva och låta er ta över och fortsätta arbetet, för en kontinuerlig och hållbar utveckling.

Förändringsledning

Interim förändringsledning

Engagemang

Ledarutveckling och ledarskapsutveckling

Medarbetarutveckling och medarbetarskapsutveckling

Medledarskap och medledarskapsutveckling

Karriärinriktningar

Grupp- och teamutveckling