Förändringsledning

KONTAKTPERSON

Vi tror inte på förändring och förnyelse för sakens skull. Förändring är inte ett självändamål. Vi tror på förädling av det som fungerar. Genom att tillsammans identifiera, förstärka och finjustera det som fungerar och är framgångsrikt i er organisation kan ni snabbare åstadkomma den förändring ni önskar.

Vi hjälper våra er att dra nytta av all samlad erfarenhet och kompetens som finns i organisationen idag, hjälper till att förfina den och förädla den. Att göra ständiga helomvändningar utan att ifrågasätta nyttan för individen, organisationen och samhället i stort är inte hållbart över tid. Det innebär stort slöseri av kompetens, resurser – och tid.

I alla våra förändringsprocesser utgår vi ifrån följande frågeställningar i dialogen med ledningen, innan vi tillsammans kickar igång utvecklingsinsatsen.

1. Vart är ni på väg? (riktningen)
2. Vad är det ni vill åstadkomma? (målen)
3. Var befinner ni er just nu? (nuläget)
4. Vilka framgångsfaktorer ser ni för att lyckas? (möjligheter)
5. Vilka utmaningar ser ni för att lyckas? (hinder)
6. Vad fungerar bra redan nu? (inventering)
7. Vad behöver ni förfina? (inventering)
8. Vad behöver ni förändra? (inventering)
9. Hur ska ni göra det? (aktiviteter)
10. Vad vil ni börja med? (handlingsplan)
11. Hur skall ni se till att det blir gjort? (uppföljning)
12. Hur skall ni lära er av processen? (hållbarhet)

Förändringsledning

Interim förändringsledning

Engagemang

Ledarutveckling och ledarskapsutveckling

Medarbetarutveckling och medarbetarskapsutveckling

Medledarskap och medledarskapsutveckling

Karriärinriktningar

Grupp- och teamutveckling