Vårt erbjudande

iTURN arbetar med fokus på Människor – Kultur – Organisation – dvs med de utvecklingsprocesser inom organisationscykelns olika delar som gör att ni stärker ert varumärke, både som företag och arbetsgivare och skapar långsiktig och hållbar
affärs- och verksamhetsnytta för organisationen.


Vi ser till att era chefer och medarbetare inspireras till att ta ansvar för sitt engagemang, sin delaktighet, sin hållbarhet, sin arbetsglädje och sitt egenansvar. På det sättet kan ni gemensamt uppnå era verksamhetsmål, nå visionen och utveckla en långsiktig och hållbar effektivitet och lönsamhet med affärs- och verkamhetsnyttan i fokus.

 

 

Det gör vi genom både kortare insatser och långsiktiga interimuppdrag – inom alla våra tre verksamhetsområden.  

 

Oavsett vilken process du befinner dig i – som kund eller medarbetare – är iTURN din strategiska partner i processen.

Vi skapar effekter. Vi gör skillnad. Helt enkelt.