iTURNs karriärkonsulter

Nyheter

Datum

iTURNs karriärkonsulter

Våra karriärkonsulter

iTURNs karriärkonsulter inom utveckling, omställning och outplacement är rutinerade och professionella och utmanar dig som individ och medarbetare med stor närvaro och personligt engagemang. Varje karriärprocess är unik. Vi möter dig med tilltro och förutsätter att du både vill och är villig att ta ansvar för din egen situation. Det kommer att ha avgörande effekt på ditt resultat.

Våra karriärkonsulter har bl a genom sin bakgrund och erfarenhet från rekryteringsbranschen men också genom kontinuerligt deltagande i olika nätverk många kontakter på arbetsmarknaden och kan därför öppna dörrar som kan skapa möjligheter för dig i din process.

Karriärkonsulterna har bl a beteendevetenskaplig bakgrund och har lång erfarenhet som chefer och ledare på olika nivåer och i organisationer av olika storlek. Vi har en gedigen erfarenhet och vana av att arbeta med stöd till ledare och medarbetare på olika nivåer. Vi är certifierade coacher via International Coach Federation (ICF) på PCC-nivå, arbetar enligt dess grundkompetenser och principer och följer dess etiska regler i vårt arbete. Vi använder oss av olika verktyg i vårt arbete, där det coachande förhållningssättet är det grundläggande, men vi använder oss även av handledning, rådgivning och mentorskap när det är lämpligt i utvecklings-, omställnings- eller outplacementprocessen.