UT ur organisationen

Nyheter

Datum

UT ur organisationen

Karriär

Ibland känner man som medarbetare att man vill gå vidare i karriären – det kan vara för att man har valt det av egen fri vilja eller för att en förändring på arbetsplatsen och i organisationen kräver det, eller för att man bara känner att det är dags att göra en kompetensväxling för att kunna öka sina möjligheter på en framtida arbetsmarknad.

Avveckling, Omställning och Outplacement

Att arbetsgivare och medarbetare ibland tvingas gå skilda vägar är ofrånkomligt. Orsakerna till omställning och outplacement kan vara många – organisationsförändring, avveckling, neddragning, uppsägningar, intern och extern rörlighet. Oavsett skäl kan ni som företag välja att skapa goda ambassadörer i omställningsprocessen. Det gör ni genom att erbjuda berörda medarbetare en möjlighet att se förändringen ur ett positivt perspektiv och underlätta för en väg till en ny karriär.

Stöd vid förhandlingar och MBL

iTURN kan erbjuda dig som kund ett både strategiskt och operativt stöd genom hela förändringsprocessen i samband med avveckling och personalnedskärningar. Vi stöttar dina chefer och ledare igenom medarbetarprocessen och medarbetarna igenom sin personliga förändringsprocess. Våra erfarna, professionella och affärsnära HR-konsulter ger dig råd och stöd i olika HR-processer, som t ex i omställning och outplacement och kan även gå rakt in och förhandla åt eller tillsammans med dig.

 

iTURN är din partner i karriär, omställning och outplacement. Helt enkelt.