Inspirationsseminarier

Nyheter

Datum

Inspirationsseminarier

Inspirationsseminarier

Våra konsulter är ofta anlitade som inspiratörer vid seminarier, workshops och föreläsningar både på företag, universitet och högskolor i bl a ämnen som

 • En effektiv rekryteringsprocess
 • Ditt personliga varumärke som en del av företagets varumärke
 • Nyttan med Assessment Centers i samband med urval och rekrytering
 • Medledarskap, en förutsättning för en framgångsrik verksamhet
 • Distansmedledarskapet i den globala organisationen
 • Förändringsledning
 • Ledarforum, olika inspirerande frågeställningar
 • Medarbetarforum, olika inspirerande frågeställningar
 • Presentationsteknik och Retorik
 • Omställningsprocessen i samband med personalförändringar
 • Var finns de dolda jobben?
 • LinkedIn, varför det?