I organisationen

Nyheter

Datum

I organisationen

Förädling eller förändring?

iTURN utvecklar dina medarbetare, ledare och team till affärsnytta för organisationen. Effekten blir att din verksamhet snabbare och lättare uppnår målen, höjer resultaten, ökar lönsamheten, stärker varumärket som arbetsgivare och konkurrenskraften på marknaden samt skapar en långsiktig framgång – med arbetsglädje som grund.

Vi tror på förädling av det som fungerar. Förändring är inte ett självändamål. Genom att identifiera, förstärka och finjustera det som fungerar och är framgångsrikt i din organisation kan ni snabbare åstadkomma den förändring ni önskar.

Change Management

Ibland räcker det inte att förädla, förstärka och finjustera. Kanske är en större organisationsförändring nödvändig. Då kan våra konsulter med lång och gedigen erfarenhet av förändringsarbete i både små och stora organisationer komma in och stötta din ledning och enskilda chefer, ledare och medarbetare i processen. Det gör vi genom att erbjuda verktyg och modeller som skapar tillit, trygghet och lugn i organisationen och för processen snabbare framåt.

Ledarskap

Vi utvecklar starka, trygga och modiga chefer med stor självinsikt och förmåga att ta ansvar för både sin egen och sina medarbetares utveckling och prestationer för din organisations bästa. De förstår nyttan av att kunna vara både chef och ledare på en och samma gång fast i olika situationer.

Medarbetarskap

Vi utvecklar också starka, trygga och modiga medarbetare som både vill och är villiga att ta ett eget ansvar för sin utveckling, sina prestationer och sin relation till sin chef, sina kollegor och sitt uppdrag – d v s för sitt medarbetarskap.

Medledarskap

Ledarskap + medarbetarskap = medledarskap
Det menar vi är formeln för långsiktig och hållbar framgång i dagens organisationer. För traditionella fysiska organisationer såsom för den nya typen av global organisation – distansorganisationen.

Distansorganisationen förutsätter en ny typ av ledarskap, en ny typ av medarbetarskap och i högsta grad ett helt nytt sätt att kommunicera. Våra konsulter har en lång erfarenhet av att både leda och ledas i distansorganisationer och kan erbjuda dina chefer, ledare och medarbetare enkla och användbara verktyg för att kunna bygga en effektiv och framgångsrik distansorganisation.

Hur är det i din organisation, känner dina medarbetare sig fria eller övergivna?

Medledarskapsprogram

Våra konsulter har stor erfarenhet av att designa, projektleda och implementera olika ledar- och medarbetarprogram, nationella som globala. Vi utbildar, handleder och coachar på både grupp- och individbasis och på olika nivåer i din organisation.

Vi erbjuder dessutom ledar- och mentorsprogram för både nya och erfarna ledare samt bygger talangprogram för blivande chefer och nya chefer.

Talangprogram för potentiella ledare

iTURN har stor erfarenhet av att bygga och implementera talangprogram för de medarbetare i din verksamhet som du har bedömt har en potential att utvecklas till framgångsrika framtida ledare. Innehållet i programmet utvecklar vi tillsammans utifrån era förutsättningar och förväntningar. Programmet kan vara av olika format och längd.

Grupputveckling

iTURN arbetar med utveckling av grupper på såväl medarbetarnivå som ledningsnivå. Det kan gälla grupper som vill stärka sin teamkänsla och få verktyg för hur de skall arbeta effektivt tillsammans mot de gemensamma verksamhetsmålen. Men det kan också gälla grupper som befinner sig i någon form av konflikt. Vi erbjuder dina chefer och medarbetare olika verktyg och metoder som identifierar deras behov och motivatorer,  likheter och olikheter och ger dem insikt om att det är värdefulla olikheterna som skapar dynamik i en grupp och bidrar till att 1 + 1 kan bli 3.

Individuellt ledarstöd

Vi möter dina chefer och ledare i deras vardag och genom olika verktyg – handledning, coaching, mentorskap – inspirerar vi dem att växa, stärka sin självkänsla, bli beslutskraftiga i de utmaningar de ställs inför i sin vardag och känna sig trygga i sitt ledarskap.

Individuellt medarbetarstöd / karriärutveckling

Vi möter dina medarbetare i deras vardag och genom olika verktyg – handledning, coaching, mentorskap – inspirerar vi dem att växa, stärka sin självkänsla, utveckla sitt medarbetarskap och hitta sin motivation och villighet att arbeta mot uppsatta mål och skapa hållbara resultat i sitt arbete.

 

iTURN är din strategiska partner i utveckling och förändring. Helt enkelt.