Våra samarbetspartners

Nyheter

Datum

Garuda erbjuder analysverktyg för rekrytering samt individ-, grupp- och organisationsutveckling. iTURNs konsulter är certifierade i Garudas verktyg, bl a Kompetensprofilen och Fokusprofilen och använder dem i olika utvecklingsinsatser, både på individ- och gruppnivå som en viktig och inspirerande pusselbit för att hjälpa individen att skapa insikt om de egna sol- och skuggsidorna i personligheten. På det sättet kan medarbetaren/deltagaren i karriärprogram utveckla strategier för ett framgångsrikt medarbetarskap där styrkorna blir en viktig resurs i arbetet.

Gå till hemsida

KBM Law erbjuder kvalificerad affärsjuridisk rådgivning till små och medelstora företag. Genom samarbetet med KBM Law kan iTURN erbjuda tillgång till rådgivning inom bl a hela det arbetsrättsliga området. Det kan handla om upprättande av anställningsavtal, sekretess-, pensions- och bonusprogramsutfästelser, skydd av företagshemligheter samt frågor som rör konkurrens och lojalitet. Andra områden som KBM Law är specialister inom är avtalsrätt, föreetagsöverlåtelser, offentlig upphandling och lösning av tvister.

Gå till hemsida

Decision Dynamics erbjuder olika personprofiler och verktyg för strategisk personalutveckling. iTURNs konsulter är certifierade för användning av framförallt JTI (Jungian Type Indicator) personlighetsprofil, en vidareutveckling av MBTI (Myers Briggs Type Indicator). JTI kan användas på individ- och gruppnivå för att förbättra samspelet mellan organisation och medarbetare. I samarbetet mellan ledare och medarbetare eller medarbetare emellan kan JTI användas för att förbättra kommunikationen, lösa konflikter och utveckla tolerans för olikheter vad gäller personligheter och arbetsstilar.

Gå till hemsida