Vårt Konsulthus

Anders Henriksson

Anders Henriksson

Konsult
HR interim
Ledar- och medarutveckling
Karriär och omställning

Annica Ollerstam

Annica Ollerstam

Konsult
Karriär och Omställning
Arbetslivsrådgivare

Helena L Brandt

Helena L Brandt

Konsult
Ledar- och medarbetarutveckling

Marika Eklund

Marika Eklund

Konsult
Karriär och omställning
Arbetslivsrådgivare
Ledar- och medarbetarutveckling

Martin Tufvesson

Martin Tufvesson

Konsult
Karriär och Omställning
Arbetslivsrådgivare

Anders Wramner

Anders Wramner

Konsult
HR interim

Barbara Wennheden

Barbara Wennheden

Grundare / Delägare / VD
Konsult
Ledar- och medarbetarutveckling
Karriär och omställning

Håkan Björnqvist

Håkan Björnqvist

Konsult
Ledar- och medarbetarutveckling

Maria Frank

Maria Frank

Konsult
HR Interim

Anders Henriksson

Anders Henriksson

Konsult
HR interim
Ledar- och medarutveckling
Karriär och omställning

Anders Wramner

Anders Wramner

Konsult
HR interim

Annica Ollerstam

Annica Ollerstam

Konsult
Karriär och Omställning
Arbetslivsrådgivare

Barbara Wennheden

Barbara Wennheden

Grundare / Delägare / VD
Konsult
Ledar- och medarbetarutveckling
Karriär och omställning

Helena L Brandt

Helena L Brandt

Konsult
Ledar- och medarbetarutveckling

Håkan Björnqvist

Håkan Björnqvist

Konsult
Ledar- och medarbetarutveckling

Marika Eklund

Marika Eklund

Konsult
Arbetslivsrådgivare / Diplomerad coach
Karriär och omställning
Arbetslivsrådgivare
Ledar- och medarbetarutveckling

Maria Frank

Maria Frank

Konsult
HR Interim

Martin Tufvesson

Martin Tufvesson

Konsult
Karriär och Omställning
Arbetslivsrådgivare