+46730774903 info@iturnab.se

Vårt Konsulthus

Anders Henriksson

Anders Henriksson

Konsult
HR interim
Ledar- och medarutveckling
Karriär och omställning

Annica Ollerstam

Annica Ollerstam

Konsult
Karriär och Omställning
Arbetslivsrådgivare

Helena L Brandt

Helena L Brandt

Konsult
Ledar- och medarbetarutveckling

Håkan Björnqvist

Håkan Björnqvist

Konsult
Ledar- och medarbetarutveckling

Malin Avalon Engquist

Malin Avalon Engquist

Konsult
Ledar- och medarbetarutveckling
Karriär

Marika Eklund

Marika Eklund

Konsult
Karriär och omställning
Arbetslivsrådgivare
Ledar- och medarbetarutveckling

Peter Lundahl

Peter Lundahl

Delägare / Styrelseordförande
Senior rådgivare

Anders Wramner

Anders Wramner

Konsult
HR interim

Barbara Wennheden

Barbara Wennheden

Grundare / Delägare / VD
Konsult
Ledar- och medarbetarutveckling
Karriär och omställning

Heléne Weise Palmlund

Heléne Weise Palmlund

Delägare
Konsult
HR interim och rekrytering
Ledar- och medarbetarutveckling

Ingrid Aspegren

Ingrid Aspegren

Konsult
HR interim

Maria Frank

Maria Frank

Konsult
HR Interim

Martin Tufvesson

Martin Tufvesson

Konsult
Karriär och Omställning
Arbetslivsrådgivare

Petra Flensburg

Petra Flensburg

Konsult
Ledar- och medarbetarutveckling
Karriär och omställning
Hälsoutvecklare

Anders Henriksson

Anders Henriksson

Konsult
HR interim
Ledar- och medarutveckling
Karriär och omställning

Anders Wramner

Anders Wramner

Konsult
HR interim

Annica Ollerstam

Annica Ollerstam

Konsult
Karriär och Omställning
Arbetslivsrådgivare

Barbara Wennheden

Barbara Wennheden

Grundare / Delägare / VD
Konsult
Ledar- och medarbetarutveckling
Karriär och omställning

Helena L Brandt

Helena L Brandt

Konsult
Ledar- och medarbetarutveckling

Heléne Weise Palmlund

Heléne Weise Palmlund

Delägare
Konsult
HR interim och rekrytering
Ledar- och medarbetarutveckling

Håkan Björnqvist

Håkan Björnqvist

Konsult
Ledar- och medarbetarutveckling

Ingrid Aspegren

Ingrid Aspegren

Konsult
HR interim

Malin Avalon Engquist

Malin Avalon Engquist

Konsult
Ledar- och medarbetarutveckling
Karriär

Maria Frank

Maria Frank

Konsult
HR Interim

Marika Eklund

Marika Eklund

Konsult
Arbetslivsrådgivare / Diplomerad coach
Karriär och omställning
Arbetslivsrådgivare
Ledar- och medarbetarutveckling

Martin Tufvesson

Martin Tufvesson

Konsult
Karriär och Omställning
Arbetslivsrådgivare

Peter Lundahl

Peter Lundahl

Delägare / Styrelseordförande
Senior rådgivare

Petra Flensburg

Petra Flensburg

Konsult
Ledar- och medarbetarutveckling
Karriär och omställning
Hälsoutvecklare