+46730774903 info@iturnab.se

Vårt Konsulthus

Anders Henriksson

Anders Henriksson

Konsult
HR interim
Ledar- och medarutveckling
Karriär och omställning

Barbara Wennheden

Barbara Wennheden

Grundare / Delägare / VD
Konsult
Ledar- och medarbetarutveckling
Karriär och omställning

Camilla Benckert

Camilla Benckert

Konsult
Ledar- och medarbetarutveckling

Frida Ängskulle

Frida Ängskulle

Konsult
Ledar- och medarbetarutveckling
Affärsutveckling

Heléne Weise Palmlund

Heléne Weise Palmlund

Delägare
Konsult
HR interim och rekrytering
Ledar- och medarbetarutveckling

Ingrid Aspegren

Ingrid Aspegren

Konsult
HR interim

Marika Eklund

Marika Eklund

Konsult
Arbetslivsrådgivare / Diplomerad coach
Karriär och omställning
Ledar- och medarbetarutveckling

Petra Flensburg

Petra Flensburg

Konsult
Ledar- och medarbetarutveckling
Karriär och omställning
Hälsoutvecklare

Susanne von Wowern

Susanne von Wowern

Konsult
HR interim

Anders Wramner

Anders Wramner

Konsult
HR interim

Björn Olsson

Björn Olsson

Konsult
Verksamhetsutveckling
Affärsmannaskap
Företags- och organisationsutveckling

Eva-Lisa Persson

Eva-Lisa Persson

Konsult
Ledar- och medarbetarutveckling
Karriär och omställning
Affärsutveckling och säljträning

Helena L Brandt

Helena L Brandt

Konsult
Ledar- och medarbetarutveckling

Håkan Björnqvist

Håkan Björnqvist

Konsult
Ledar- och medarbetarutveckling

Lena Funke Andersson

Lena Funke Andersson

Konsult
Ledar- och Medarbetarutveckling
Karriär och Omställning

Maria Frank

Maria Frank

Konsult
HR Interim

Peter Lundahl

Peter Lundahl

Delägare / Styrelseordförande
Senior rådgivare

Anders Henriksson

Anders Henriksson

Konsult
HR interim
Ledar- och medarutveckling
Karriär och omställning

Anders Wramner

Anders Wramner

Konsult
HR interim

Barbara Wennheden

Barbara Wennheden

Grundare / Delägare / VD
Konsult
Ledar- och medarbetarutveckling
Karriär och omställning

Björn Olsson

Björn Olsson

Konsult
Verksamhetsutveckling
Affärsmannaskap
Företags- och organisationsutveckling

Camilla Benckert

Camilla Benckert

Konsult
Ledar- och medarbetarutveckling

Eva-Lisa Persson

Eva-Lisa Persson

Konsult
Ledar- och medarbetarutveckling
Karriär och omställning
Affärsutveckling och säljträning

Frida Ängskulle

Frida Ängskulle

Konsult
Ledar- och medarbetarutveckling
Affärsutveckling

Helena L Brandt

Helena L Brandt

Konsult
Ledar- och medarbetarutveckling

Heléne Weise Palmlund

Heléne Weise Palmlund

Delägare
Konsult
HR interim och rekrytering
Ledar- och medarbetarutveckling

Håkan Björnqvist

Håkan Björnqvist

Konsult
Ledar- och medarbetarutveckling

Ingrid Aspegren

Ingrid Aspegren

Konsult
HR interim

Lena Funke Andersson

Lena Funke Andersson

Konsult
Ledar- och Medarbetarutveckling
Karriär och Omställning

Maria Frank

Maria Frank

Konsult
HR Interim

Marika Eklund

Marika Eklund

Konsult
Arbetslivsrådgivare / Diplomerad coach
Karriär och omställning
Ledar- och medarbetarutveckling

Peter Lundahl

Peter Lundahl

Delägare / Styrelseordförande
Senior rådgivare

Petra Flensburg

Petra Flensburg

Konsult
Ledar- och medarbetarutveckling
Karriär och omställning
Hälsoutvecklare

Susanne von Wowern

Susanne von Wowern

Konsult
HR interim