Välkommen till iTURNs frukostseminarium på temat Engagemang

FRUKOSTSEMINARIUM

OBSERVERA – ny lokal pga stort intresse, se nedan

TORSDAGEN DEN 31 MAJ 2018 

Att medarbetarengagemang är en förutsättning för arbetsglädje, effektivitet, produktivitet och hälsa är ingenting nytt.

Men kan du verkligen påverka dina medarbetares engagemang? Svaret är ja. Och det finns belägg i forskningen för det. 

Professor Rikard Larsson vid Lunds Universitet och medgrundare till företaget Decision Dynamics har länge forskat kring vad som skapar engagemang och arbetsvilja. På seminariet kommer han med sin forskning som grund att berätta hur du med små medel kan öka engagemanget hos dina medarbetare och därmed skapa förutsättningar för framgång och en hållbar utveckling i organisationen. Rikard kommer att beröra följande ämnen

Engagerande ledar- och medarbetarskap

Att börja med sig själv och öka självinsikten kring sina drivkrafter är ett bra första steg till att medvetet utveckla ett engagerande ledarskap som utvecklar medarbetarna och skapar bättre resultat och arbetsklimat.

Engagerande kultur

Ökad kunskap kring de organisatoriska faktorer som påverkar individers engagemang är viktig att använda i utvecklingsarbetet kring återkoppling, teamutveckling och successionsplanering, som blivit allt väsentligare i organisationen då talanger blir allt svårare att hitta och konkurrensen mellan dem blir allt starkare.

Individen och det egna engagemanget 

Att börja med ökad förståelse kring vilka drivkrafter jag själv påverkas av ger mig goda förutsättningar för att ta eget ansvar, kommunicera riktning och planera långsiktigt kring min karriärutveckling. Det är en bra grund för engagemang, egenansvar och ett gott medledarskap.

iTURN arbetar med organisationer, ledare och team som strävar efter att skapa framgång i sina organisationer. Vi har ett starkt fokus på engagerande ledarskap och medarbetarens eget ansvar kring sin karriärutveckling. Våra konsulter använder framgångsrikt flera av Decision Dynamics verktyg vid olika tjänster både inom personlig och organisatorisk utveckling och de positiva effekterna för organisationen är uppenbara.

Seminariet äger rum den 31 maj i World Trade Center, Skeppsgatan 19 i Malmö (OBS ny lokal på ny adress pga stort intresse).

Vi startar med frukost från 7.45, seminariet startar 8.15 och avslutas 9.30

Antalet platser är begränsade. Anmäl dig till frukostseminariet snarast, dock senast den 25 maj, via mail till info@iturnab.se

Seminariet är kostnadsfritt men en no show-avgift utgår om avanmälan inte skett senast 2 dagar före seminariet.