Utökat samarbete med Helsingborgs Bibliotek

iTURN vann upphandling beträffande arbete med medarbetarskapet i Helsingborgs Stad

iTURN gläds över ett utökat samarbete med Helsingborgs Bibliotek efter att ha vunnit en upphandling avseende utveckling av medarbetarskapet och medledarskapet. Avtalet sträcker sig över 2015 och 2016. Syftet med detta arbete är att säkerställa en hållbar verksamhet både i dagens och morgondagens bibliotek och visa på vikten av ett starkt medarbetarskap och medledarskap i den föränderliga omvärld som biblioteken befinner sig i. På detta sätt skall man möta sina målgruppers behov och skapa ett värde för dem. Vi ser fram emot ett spännande samarbete.